Kinderpraktijk COOL

Iedere ouder wil graag dat zijn kind zich geliefd, zeker van zichzelf en gelukkig voelt. Maar uitspraken als ‘Je weet best hoeveel ik van je houd’ zijn niet altijd voldoende!

Soms lukt het even niet en zitten kinderen niet lekker in hun vel. Dit merk je door: onzekerheid, slecht eten of slapen, faalangst, negatief zelfbeeld, problemen met sociale vaardigheden, moeite met weerbaarheid, concentratieproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen of het kind heeft te maken met pesten. Graag willen wij met ouders en kind samen over de schouder meekijken en door oplossingsgerichte coaching u weer op weg helpen!

 COOL staat voor:

Coaching van  sociaal-emotionele weerbaarheid

Ondersteuning met gebaren

Onderwijs  begeleiding

Lees  & taalontwikkeling

Kinderen die hun zelfvertrouwen herwinnen, ontwikkelen een positief zelfbeeld en ervaren wat hun talenten zijn.

Gelukkig heeft talent geen beperking!