Home

Iedere ouder wil graag dat zijn kind zich geliefd, zeker van zichzelf en gelukkig voelt. Maar uitspraken als ‘Je weet best hoeveel ik van je houd’ zijn niet altijd voldoende! Soms zijn er dingen die je wel graag anders wilt, maar jij als ouder lukt het net niet. Je kind zit niet lekker in zijn vel en heeft even een extra steuntje in de rug nodig.

Wanneer kinderen vastlopen in de communicatie, dwz het lezen, schrijven, spreken, horen of begrijpen van de Nederlandse taal, en het houdt langer aan, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld. Hierdoor kan het zijn dat je kind (gedrags)problemen laat zien, hoewel het niet het wezenlijke probleem is. Maar jouw kind voelt zich niet gehoord en begrepen en zoekt manieren om wel gehoord te worden.

Wat merk je?

Je kind wordt heel stil of juist heel opstandig. Je kind lijkt op school dicht te klappen. Je kind heeft veel buikpijn of hoofdpijn zonder echte oorzaak. Je kind heeft op school moeite om geaccepteerd te worden of zich geaccepteerd te voelen. Het communiceren met je kind verloopt moeizaam, het hoort je wel, maar het lijkt niet door te dringen wat je zegt. Je kind krijgt het lezen maar niet onder de knie. Je kind wil nog niet gaan praten. Je kind leert thuis heel goed, maar bij de toets klapt het dicht.  Je kind kent de spellingsregels, maar bij een dictee komt het er niet uit. Je kind wilt niet lezen en het lukt ook niet zo goed. Je kind heeft het gevoel dat het niets kan. Je kind vindt zich zelf dom. Je kind heeft te maken met ernstige of chronische ziekte in het gezin.

Welk steuntje kan ik bieden?

Ik kan kinderen laten ervaren wat hun talent is. Ieder kind heeft talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig heeft talent geen beperking. Wanneer je kind zich weer verstaanbaar kan maken en zich gehoord en begrepen voelt , groeit het zelfvertrouwen en ontwikkelt zich een positief zelfbeeld. Mijn passie is dat ieder kind ervaart hoe waardevol en uniek het is. Ik geef diverse begeleidingsvormen of trainingen aan om het talent van uw kind zichtbaar te maken.

Waarom heet het Kinderpraktijk COOL?

Omdat het staat voor die geweldig leuke en stoere kikker, die graag de wereld om zich heen ontdekt.  Waarbij ik hoop dat kinderen die in mijn praktijk geweest zijn, net zo prachtig in het leven mogen staan en mooie sprongen mogen maken.  Maar het staat ook voor de letters C O O L die elk op zich een onderdeel van mijn bedrijf vormen.

Coaching van  sociaal-emotionele weerbaarheid

Ondersteuning met gebaren

Onderwijs  begeleiding Nederlandse taal

Leesontwikkeling

Wie is Tineke?

Hallo ik ben Tineke Willekes.  Ik ben gecertificeerd docent Babygebaren, kindercoach, leerkracht, Remedial Teacher en Taalspecialist. Vanuit mijn ervaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken wanneer ze vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld. Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

Mijn zegswijze is dan ook: Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!lees meer

 

Omdat ik lid ben van FLOW Cooperatie zijn er in sommige situaties met verwijsbrief van huisarts of casemaneger, vergoedingen van uit de gemeente Zeewolde mogelijk.

Door mijn lidmaatschap bij FLOW is er een natuurlijke samenwerking met:De kinderhoeksteenDe interactie Expressief coachen Mijn blije baby  Jouw babycoach Tolken select  Millenial coach  Matahappy Luisteren naar je bron

Gelukkig heeft talent geen beperking!

Kinderen die hun zelfvertrouwen herwinnen, ontwikkelen een positief zelfbeeld en ervaren wat hun talenten zijn.

contact

Ondersteuning met gebaren

Ondersteuning van de Nederlandse taal met gebaren (NmG)

Het is mijn passie om het bewust omgaan met communicatie met een ieder te delen. Of je nu baby, kind, (groot) ouder of jong volwassen bent. Ben je professional, familielid of vrijwilliger, ik laat je graag de mogelijkheden en veelzijdigheid ervaren van helder en positief taalgebruik ondersteund door gebaren tijdens het spreken (NmG). Mijn motivatie, kennis en ervaring deel ik graag met een ieder ongeacht leeftijd of mogelijkheden, baby’s, kinderen, (groot/ pleeg/ adoptie/ gast) ouders, verzorgers, pedagogen, zorg- & onderwijsprofessionals of belangstellenden.

Waarom ondersteuning met gebaren?

Wetenschappelijk onderzoek bij horende ouders met horende baby’s heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, wanneer ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken. Evenals dat kinderen met een taalontwikkelingsachterstand of een vertraagde gehoor baat hebben bij Nederlands met gebaar-ondersteuning.

Waarom ben ik als taalspecialist docent babygebaren geworden?

Vanuit mijn passie voor taalontwikkeling kwam ik te werken op een cluster 3 school waar men met gebaarondersteuning werkte. Daar heb ik gezien en ervaren dat kinderen die niet in staat zijn tot spreken, toch kunnen communiceren en zichzelf verstaanbaar kunnen maken. Hierdoor krijgen worden deze kinderen gehoord en is er wederzijdse communicatie mogelijk. Ook heb ik ervaren dat anderstalige kinderen veel sneller de nederlandse taal op pikken door de ondersteuning met gebaren. Ik raakte geïnteresseerd en wilde meer weten. Ik ging mij verdiepen in Nederlands met Gebaren en kwam ik bij Babygebaren Nederland terecht. Tijdens mijn zoektocht werd ik steeds enthousiaster en besloot de opleiding docent Babygebaren te gaan doen.
De slogan: ” Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken!” gaat ook met gebaarondersteuning op. Waarom wachten totdat een baby uiteindelijk gaat praten, wanneer je al veel eerder kunt communiceren met baby’s door middel van baby gebaren oftewel Nederlands met Gebaren! Of wachten totdat kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, taalachterstand of taal barriere moeizaam verder ontwikkelt, wanneer bewezen is dat dit met gebaarondersteuning sneller en effectiever verloopt, met als voordeel dat ook het zelfvertrouwen van het kind sneller toeneemt! Het is alleen de kunst het talent hierin van het kind te ontdekken!

Nu ben ik docent Babygebaren Nederland, hierdoor wil ik iedereen het plezier van het gebruiken van gebaren in communicatie laten ervaren! Ik bied workshops,  cursussen en trainingen aan, die afgestemd kunnen worden op de persoonlijke situatie. Maar ook kunt u bij mij terecht voor de implementatie van Babygebaren op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang. Daarvoor kunt u bij mij informatie opvragen voor de mogelijkheden. Lees meer

Oudercursussen babygebaren

Begrijp je niet wat je baby wilt? Huilt je baby of is het boos en kan het nog niet zeggen wat het voelt? Worstel je met het feit dat je baby niet duidelijk kan maken wat het bedoelt?
Voelt jouw peuter zich vaak onbegrepen? Omdat het nog niet goed kan duidelijk maken wat het wil? Zit je met een gefrustreerd kind, dat van gekkigheid huilt, schopt of slaat? Omdat jullie elkaar niet begrijpen? Is het daardoor niet altijd even gezellig in huis?

Voor een beter contact met je baby of kind, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. Door baby en kindergebaren te gebruiken visualiseer je wat er wordt gezegd. De gebaren zijn vaak zelfs heel logisch en simpel, waardoor jullie makkelijker contact maken met elkaar en elkaar echt begrijpen. lees meer

PeutertoTAAL groep 

Voelt jouw peuter zich vaak onbegrepen? Omdat het nog niet goed kan duidelijk maken wat het wil? Zit je met een gefrustreerd kind, dat van gekkigheid huilt, schopt of slaat? Omdat jullie elkaar niet begrijpen? Is het daardoor niet altijd even gezellig in huis?

Voor een beter contact met je kind, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. Door kindergebaren te gebruiken visualiseer je wat er wordt gezegd. De gebaren zijn vaak zelfs heel logisch en simpel, waardoor jullie makkelijker contact maken met elkaar en elkaar echt begrijpen. lees mee

Babygebaren implementeren in de kinderopvang, peuterspeelzaal of bij de gastouder.

De druk in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen en gastouders neemt steeds meer toe. Veel administratief werk moet gedaan worden om goed op papier bij te houden wat de ontwikkeling van ieder kind is. Ook moet er gewerkt worden aan allerlei doelen en ontwikkelingen. Allemaal heel logisch, maar je tijd is beperkt.

Wat als je iets in handen krijgt waardoor dit makkelijker wordt?

  • je weet precies wat de ontwikkeling van elk kind is
  • je ervaart meer rust in de groep
  • je hebt meer tijd om interactief met elk kind bezig te zijn
  • je kunt vanaf 9 maanden al communiceren met baby’s
  • het er niet boven op komt maar naadloos intergreerd in wat er al is
  • je veel meer kunt genieten van je werk
  • je werk weer wordt zoals je het voor ogen had lees meer

Thema workshop

Een themaworkshop bestaat uit één korte bijeenkomst. Je leert een aantal gebaren en krijgt een korte uitleg over de basis van het Nederlands met Gebaren(NmG) of het Babygebarenprogramma. De kosten van de themaworkshop zijn variabel, afhankelijk van de duur en het aanbod. lees meer

 

home contact

 

Tineke

Leesontwikkeling

Voor de ontwikkeling van een kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd boeken kunnen lezen een beter toekomstperspectief hebben. Want wanneer kinderen dagelijks lezen, groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe.

Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt. Kinderpraktijk COOL heeft veel ervaring op het gebied van Lees & Taal onderwijs. Als Master Special Educational Needs in Taal & dyslexie kan ik zorgdragen voor adequate begeleiding op maat. Niet alleen in het reguliere onderwijs ook in speciaal onderwijs heeft Kinderpraktijk COOL ruime ervaring.Behalve Remedial Teaching bied ik ook Dyslexie begeleiding aan. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Graag laat ik het kind plezier in het lezen ervaren! Leesmotivatie is van belang om een kind een goede lezer te laten worden.‘ Wanneer een kind niet van lezen houdt heeft het nog niet het juiste boek onder ogen gehad!’ 

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. Er is alleen sprake van dyslexie wanneer er geen andere verklaring is voor de leesproblemen. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. Het is echt een technisch leesprobleem en geen probleem op het gebied van begrijpend lezen, al kan het wel belemmerend zijn bij begrijpend lezen. De definitie van dyslexie van de Gezondheidsraad is: ‘het verschijnsel waarin automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt’.

Voor wie is de Dyslexie-begeleiding?

Wanneer er bij kinderen een sterk vermoeden van dyslexie is of wanneer er al een diagnose dyslexie is, kunt ook bij mij begeleiding voor dyslexie krijgen. Kinderen met dyslexie worden begeleidt met de Remediërende methode Taal in blokjes. Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. De begeleiding geef ik graag in overleg met school om zo samen te zorgen voor de juiste onderwijsbehoefte van uw kind. Deze begeleiding kan bij mij in de praktijk of op school onder schooltijd plaatsvinden.

Wat kost het?

Meestal worden kinderen 1x per week 50 minuten begeleidt. Voor deze begeleiding betaal je € 65,- Maar kies je voor een langer traject, dan ben je natuurlijk voordeliger uit. Wil je weten of je voor vergoeding in aanmerking komt?

vergoedingen

tarievenmeld direct aan

Bij aanmelding wordt je samen met je kind uitgenodigd voor een Intakegesprek. Hier gaan we samen in gesprek over de hulpvraag voor je kind en bekijken we of je kind en ik mogelijkheden zien voor begeleiding.

home

De persoonlijke eigenschappen van je kind.

 Jonge kinderen laten in hun doen en laten hun eigen persoonlijke eigenschappen onverbloemd zien. Maar als we nadenken en schrijven …

Dyslexie bestaat echt!

Omdat het AD vandaag een artikel schreef waarin stond dat een aantal hoogleraren stellen dat dyslexie komt door slecht onderwijs, schreef …

Wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is

Voorlezen wordt steeds minder gedaan om diverse redenen. Maar wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is!

Wat leert een kind van eigen kamer opruimen?

Al vroeg was ik mantelzorger voor mijn moeder, niet dat ik die term kende toen ik tiener was. Maar mijn …