Iedere ouder wil graag dat zijn kind zich geliefd, zeker van zichzelf en gelukkig voelt. Maar uitspraken als ‘Je weet best hoeveel ik van je houd’ zijn niet altijd voldoende!

Soms lukt het even niet en zitten kinderen niet lekker in hun vel. Dit merk je door: onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld, moeite met sociale vaardigheden en weerbaarheid, concentratieproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen of het kind heeft te maken met pesten. Graag willen wij met ouders en kind samen over de schouder meekijken en door oplossingsgerichte begeleiding en coaching u op weg helpen!

COOL staat voor:
Coaching sociaal-emotionele weerbaarheid
Ondersteuning  met gebaren
Onderwijs begeleiding 
Leesontwikkeling  ook bij dyslexie

Kinderen die hun zelfvertrouwen herwinnen, ontwikkelen een positief zelfbeeld en ervaren wat hun talenten zijn.
Gelukkig heeft talent geen beperking!

Het begeleiden/ coachen van kinderen, ouders en scholen gebeurt door oplossingsgericht te werk gaan en ouders en kinderen bewust te maken wat de persoonlijke eigenschappen/ talenten en leerstijlen van het kind zijn. Met behulp van de expertise in de taal/ leesontwikkeling en jarenlange ervaring als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs,  zien we kinderen op allerlei fronten zich ontwikkelen. In mogelijkheden denken in plaats van beperkingen is de werkwijze van Kinderpraktijk COOL.