Home

Wanneer kinderen vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen of begrijpen van de Nederlandse taal, en het houdt langer aan, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld. Hierdoor kan het zijn dat je kind (gedrags-)problemen laat zien, hoewel dat niet het echte probleem is. Maar jouw kind voelt zich niet gehoord en begrepen en zoekt manieren om wel gehoord te worden.

Wat merk je?

Je kind wordt heel stil of juist heel opstandig. Je kind lijkt op school dicht te klappen. Je kind heeft veel buikpijn of hoofdpijn zonder echte oorzaak. Je kind heeft op school moeite om geaccepteerd te worden of zich geaccepteerd te voelen. Het communiceren met je kind verloopt moeizaam, het hoort je wel, maar het lijkt niet door te dringen wat je zegt. Je kind krijgt het lezen maar niet onder de knie. Je kind wil nog niet gaan praten. Je kind leert thuis heel goed, maar bij de toets klapt het dicht.  Je kind kent de spellingsregels, maar bij een dictee komt het er niet uit. Je kind wilt niet lezen en het lukt ook niet zo goed. Je kind heeft het gevoel dat het niets kan. Je kind vindt zich zelf dom. Je kind heeft te maken met ernstige of chronische ziekte in het gezin.

Welk steuntje kan ik bieden?

Ik heb veel expertise op het gebied van de taal-leesontwikkeling wat betreft kinderen met Downsyndroom, taalontwikkelingsproblematiek, leesmoeilijkheden of Dyslexie. Leesbegeleiding, onderwijsbegeleiding of ambulante begeleiding, het is allemaal mogelijk. Het liefst werk ik vanuit de talenten van een kind en niet van uit de beperking. Ik kan kinderen laten ervaren wat hun talent is. Ieder kind heeft talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig heeft talent geen beperking. Wanneer je kind zich weer verstaanbaar kan maken en zich gehoord en begrepen voelt , groeit het zelfvertrouwen en ontwikkelt zich een positief zelfbeeld. Mijn passie is dat ieder kind ervaart hoe waardevol en uniek het is.

Waarom heet het Kinderpraktijk COOL?

Omdat het staat voor die geweldig leuke en stoere kikker, die graag de wereld om zich heen ontdekt.  Waarbij ik hoop dat kinderen die in mijn praktijk geweest zijn, net zo prachtig in het leven mogen staan en mooie sprongen mogen maken.  Maar het staat ook voor de letters C O O L die elk op zich een onderdeel van mijn bedrijf vormen.

Coaching van  sociaal-emotionele weerbaarheid

Ondersteuning met gebaren (NmG)

Onderwijs begeleiding Nederlandse taal

Leesontwikkeling

Wie is Tineke?

Ik ben Tineke Willekes, moeder van 3 volwassen kids en oma, gecertificeerd docent Baby- en Kindergebaren, geregistreerd Remedial Teacher, Taalspecialist, leerkracht (speciaal basisonderwijs) en kindercoach. Vanuit mijn diverse ervaring help ik graag ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met taal en gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken door meer wederzijds begrip.

Mijn zegswijze is dan ook: Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!  lees meer

Mijn lidmaatschap bij FLOW Cooperatie geeft de mogelijkheid dat er in sommige situaties met verwijsbrief van huisarts of casemaneger, vergoedingen van uit de Jeugdhulp vanuit de gemeentes Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Putten mogelijk is.

Door mijn lidmaatschap bij FLOW is er een natuurlijke samenwerking met:

De kinderhoeksteen

De interactie 

Expressief coachen 

Mijn blije baby 

Tolken select   

Praktijk Rachela Ondersteunt

Gelukkig heeft talent geen beperking!

Kinderen die hun zelfvertrouwen herwinnen, ontwikkelen een positief zelfbeeld en ervaren wat hun talenten zijn.

contactprivacybeleid

Algemene Voorwaarden Kinderpraktijk COOL

Ondersteuning met gebaren (NmG)

Ondersteuning van de Nederlandse taal met gebaren (NmG)

Het is mijn passie om het bewust omgaan met communicatie met een ieder te delen. Of je nu baby, kind, (groot) ouder of jong volwassen bent. Ben je professional, familielid of vrijwilliger, ik laat je graag de mogelijkheden en veelzijdigheid ervaren van helder en positief taalgebruik ondersteund door gebaren tijdens het spreken (NmG).  Mijn motivatie, kennis en ervaring deel ik graag met een ieder ongeacht leeftijd of mogelijkheden, baby’s, kinderen, (groot/ pleeg/ adoptie/ gast) ouders, verzorgers, pedagogen, zorg- & onderwijsprofessionals of belangstellenden.

Waarom ondersteuning met gebaren?

Wetenschappelijk onderzoek bij horende ouders met horende baby’s heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, wanneer ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken. Evenals dat kinderen met een taalontwikkelings-achterstand of een vertraagde gehoor baat hebben bij Nederlands met gebaar-ondersteuning.

Waarom ben ik als taalspecialist docent babygebaren geworden?

Vanuit mijn passie voor taalontwikkeling kwam ik te werken op een cluster 3 school waar men met gebaar-ondersteuning werkte. Daar heb ik gezien en ervaren dat kinderen die niet in staat zijn tot spreken, toch kunnen communiceren en zichzelf verstaanbaar kunnen maken. Hierdoor worden deze kinderen gehoord en is er wederzijdse communicatie mogelijk. Ook heb ik ervaren dat anderstalige kinderen veel sneller de Nederlandse taal op pikken door de ondersteuning met gebaren. Ik raakte geïnteresseerd en wilde meer weten. Ik ging mij verdiepen in Nederlands met Gebaren en kwam ik bij Babygebaren Nederland terecht. Tijdens mijn zoektocht werd ik steeds enthousiaster en besloot de opleiding docent Baby & Kindergebaren te gaan doen.

De slogan: ” Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken!” gaat ook met gebaar-ondersteuning op. Maak gebruik van de talenten en mogelijkheden die je baby of kind heeft!  Waarom wachten totdat een baby/ kind uiteindelijk gaat praten, wanneer je al veel eerder kunt communiceren door middel van baby & kindergebaren oftewel Nederlands met Gebaren! Of wachten totdat kinderen met een taalontwikkeling-stoornis, taalachterstand of taal barrière moeizaam verder ontwikkelt, wanneer bewezen is dat dit met gebaar-ondersteuning sneller en effectiever verloopt, met als voordeel dat ook het zelfvertrouwen van het kind sneller toeneemt! Het is alleen de kunst het talent hierin van het kind te ontdekken!

Nu ben ik docent bij Gebarenstem, hierdoor wil ik iedereen het plezier van het gebruiken van gebaren in communicatie laten ervaren! Ik bied workshops,  cursussen en trainingen aan, die afgestemd kunnen worden op de persoonlijke situatie. Maar ook kunt u bij mij terecht voor de implementatie van Baby- en Kindergebaren op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang. Daarvoor kunt u bij mij informatie opvragen voor de mogelijkheden. Lees meer

Oudercursussen Baby- en Kindergebaren

Begrijp je niet wat je baby wilt? Huilt je baby of is het boos en kan het nog niet zeggen wat het voelt? Worstel je met het feit dat je baby niet duidelijk kan maken wat het bedoelt?
Voelt jouw peuter zich vaak onbegrepen? Omdat het nog niet goed kan duidelijk maken wat het wil? Zit je met een gefrustreerd kind, dat van gekkigheid huilt, schopt of slaat? Omdat jullie elkaar niet begrijpen? Is het daardoor niet altijd even gezellig in huis?

Voor een beter contact met je baby of kind, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. Door baby en kindergebaren te gebruiken visualiseer je wat er wordt gezegd. De gebaren zijn vaak zelfs heel logisch en simpel, waardoor jullie makkelijker contact maken met elkaar en elkaar echt begrijpen. lees meer

PeutertoTAAL groep 

Voelt jouw peuter zich vaak onbegrepen? Omdat het nog niet goed kan duidelijk maken wat het wil? Zit je met een gefrustreerd kind, dat van gekkigheid huilt, schopt of slaat? Omdat jullie elkaar niet begrijpen? Is het daardoor niet altijd even gezellig in huis?

Voor een beter contact met je kind, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. Door kindergebaren te gebruiken visualiseer je wat er wordt gezegd. De gebaren zijn vaak zelfs heel logisch en simpel, waardoor jullie makkelijker contact maken met elkaar en elkaar echt begrijpen. lees meer

Gebarenfun

Wat is er heerlijker dan als ouder en kind samen te zingen, spelen en de wereld om je heen te ervaren. Hoe mooi is dat wanneer je kind met jou hierover kan communiceren in gebaren. Heb je als ouder al de oudercursus Baby- en Kindergebaren gedaan? Wil je leren dit makkelijk toe te passen in je activiteiten met je kindje? Of wil je andere gebarende ouders ontmoeten en samen ervaren en deze ervaringen delen? Kom dan naar de Gebarenfun momenten.

Babygebaren implementeren in de kinderopvang, peuterspeelzaal of bij de gastouder.

De druk in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen en gastouders neemt steeds meer toe. Veel administratief werk moet gedaan worden om goed op papier bij te houden wat de ontwikkeling van ieder kind is. Ook moet er gewerkt worden aan allerlei doelen en ontwikkelingen. Allemaal heel logisch, maar je tijd is beperkt.

Wat als je iets in handen krijgt waardoor dit makkelijker wordt?

  • je weet precies wat de ontwikkeling van elk kind is
  • je ervaart meer rust in de groep
  • je hebt meer tijd om interactief met elk kind bezig te zijn
  • je kunt vanaf 9 maanden al communiceren met baby’s
  • het er niet boven op komt maar naadloos intergreerd in wat er al is
  • je veel meer kunt genieten van je werk
  • je werk weer wordt zoals je het voor ogen had lees meer

Thema workshop

Een themaworkshop bestaat uit één korte bijeenkomst. Je leert een aantal gebaren en krijgt een korte uitleg over de basis van het Nederlands met Gebaren(NmG) of het Babygebarenprogramma. De kosten van de themaworkshop zijn variabel, afhankelijk van de duur en het aanbod. lees meer

 

home contact

 

Tineke

Leesontwikkeling

Voor de ontwikkeling van een kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd boeken kunnen lezen een beter toekomstperspectief hebben. Want wanneer kinderen dagelijks lezen, groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe.

Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt. Kinderpraktijk COOL heeft veel ervaring op het gebied van Lees & Taal onderwijs. Als Master Special Educational Needs in Taal & dyslexie kan ik zorgdragen voor adequate begeleiding op maat. Niet alleen in het reguliere onderwijs ook in speciaal onderwijs heeft Kinderpraktijk COOL ruime ervaring. Behalve Remedial Teaching bied ik ook Dyslexie begeleiding  en Leespraat aan. Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en voldoe aan de getoetste criteria voor remedial teacher – generalist primair onderwijs.

Graag laat ik het kind plezier in het lezen ervaren! Leesmotivatie is van belang om een kind een goede lezer te laten worden.‘ Wanneer een kind niet van lezen houdt heeft het nog niet het juiste boek onder ogen gehad!’ 

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. Er is alleen sprake van dyslexie wanneer er geen andere verklaring is voor de leesproblemen. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. Het is echt een technisch leesprobleem en geen probleem op het gebied van begrijpend lezen, al kan het wel belemmerend zijn bij begrijpend lezen. De definitie van dyslexie van de Gezondheidsraad is: ‘het verschijnsel waarin automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt’.

Voor wie is de Dyslexie-begeleiding?

Wanneer er bij kinderen een sterk vermoeden van dyslexie is of wanneer er al een diagnose dyslexie is, kunt ook bij mij begeleiding voor dyslexie krijgen. Kinderen met dyslexie worden begeleidt met de Remediërende methode Taal in blokjes. Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. De begeleiding geef ik graag in overleg met school om zo samen te zorgen voor de juiste onderwijsbehoefte van uw kind. Deze begeleiding kan bij mij in de praktijk of op school onder schooltijd plaatsvinden.

Wat is Leespraat?

Leespraat is een methode waarbij de ontwikkeling van praten en lezen hand in hand gaat. De leesdoelen zijn steeds gekoppeld aan de communicatiedoelen. De leeswoordenschat houdt in iedere fase sterk verband met de woorden en zinnen die het kind nodig heeft in de communicatie met zijn
of haar omgeving. Om het kind te helpen bij het beter leren praten is het belangrijk dat het kind ook daadwerkelijk vooruit gaat in het lezen. Hoe vaardiger het kind is in het lezen, hoe beter dit ingezet kan worden om het praten in zinnen te bevorderen en de uitspraak van klanken en woorden te verbeteren.

Voor wie is Leespraat?

Leespraat is bedoelt voor alle kinderen met een duidelijk vertraagde ontwikkeling met name op het gebied van de spraaktaal ontwikkeling, in het bijzonder kinderen met Downsyndroom.

Wat kost het?

Meestal worden kinderen 1x per week 50 minuten begeleidt. Voor deze begeleiding betaal je € 65,- Maar kies je voor een langer traject, dan ben je natuurlijk voordeliger uit. Wil je weten of je voor vergoeding in aanmerking komt?

vergoedingen

tarievenmeld direct aan

Bij aanmelding wordt je samen met je kind uitgenodigd voor een Intakegesprek. Hier gaan we samen in gesprek over de hulpvraag voor je kind en bekijken we of je kind en ik mogelijkheden zien voor begeleiding.

home

De persoonlijke eigenschappen van je kind.

 Jonge kinderen laten in hun doen en laten hun eigen persoonlijke eigenschappen onverbloemd zien. Maar als we nadenken en schrijven …

Dyslexie bestaat echt!

Omdat het AD vandaag een artikel schreef waarin stond dat een aantal hoogleraren stellen dat dyslexie komt door slecht onderwijs, schreef …

Wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is

Voorlezen wordt steeds minder gedaan om diverse redenen. Maar wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is!

Wat leert een kind van eigen kamer opruimen?

Al vroeg was ik mantelzorger voor mijn moeder, niet dat ik die term kende toen ik tiener was. Maar mijn …