Wie is Tineke?


Hallo ik ben Tineke Willekes.  Ik ben gecertificeerd docent Babygebaren, kindercoach, leerkracht, Remedial Teacher en Taalspecialist. Vanuit mijn ervaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken wanneer ze vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld. Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

Mijn zegswijze is dan ook: Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!

Mijn ervaring is dat kinderen die een positief zelfbeeld krijgen, instaat zijn om zich met hun beperkingen verder te ontwikkelen. Dit ondanks de (leer) problemen of moeite waar kinderen, ouders en opvoeders mee te maken hebben. Ik heb diverse ervaringen in het werken en zorgen voor kinderen met beperkingen op gebied van lichamelijke en verstandelijke/ cognitieve beperkingen.

Wat is de expertise van Tineke?

Mijn expertise ligt in de taal- & dyslexie-begeleiding. Dus ik ben goed in alles wat met taal en lezen heeft te maken. Behalve het behalen van mijn Master Special Educational Needs in Dyslexie, ben ik ook ervaringsdeskundige, doordat in mijn gezin iedereen dyslexie heeft, weliswaar in verschillende gradaties en vormen. Ook heb ik in mijn gezin te maken met ADHD, hechtingsstoornis en anderstalige.
Het liefst werk ik in een kleine groepssetting of in een 1 op 1 situatie, zodat het kind en zijn talenten ten volle zichtbaar (kunnen) worden.

Wat is de werkervaring?

Na het behalen van mijn Pabo diploma werd ik leerkracht in het regulier basisonderwijs. In 2010 heb ik mijn Master SEN specialisatie Taal-dyslexie behaald. Al snel daarna ben ik gaan werken in het speciaal basisonderwijs, omdat ik graag mijn kennis en ervaring inzet voor kinderen met speciale onderwijs behoeften. Ook heb ik enige tijd met veel plezier in cluster 3 onderwijs gewerkt.
Voor mijn leerkracht loopbaan heb ik gewerkt als begeleidster in een kindertehuis met kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Wat doe ik nog meer?

Als vrijwilliger zet ik mij ook graag in. Dit doet ik het liefst op het gebied van taal/ lezen. Daarom ben ik sinds 2014 samen met mijn man Koen  ambassadeur van Kinderzwerfboek in de regio Flevoland. Tevens ben ik Taalmaatje, omdat ik het  leuk vindt om anderen de Nederlandse taal te leren. Maar ook vind ik het superleuk om in het voorleesteam van de Flevomeerbibliotheek te zitten!

Welke opleidingen en cursussen heb ik behaald?

 • PABO
 • Master Special Educational Needs (Ms SEN) – taal/dyslexie specialist
 • Bedrijfshulpverlener
 • Leescoördinator
 • Kindercoach met extra modules:rouw,verlies & echtscheiding /Oplossingsgericht werken
 • Docent Babygebaren
 • Basiscursus Autisme in de klas
 • Zo leren kinderen lezen en spellen (basiscursus)
 • Handelingsgericht werken en het pedagogisch groepsplan
 • Basistraining Taalvrijwilliger laaggeletterden
 • Module Nederlands met Gebaren (NmG)
 • Baby- en kindergebarenmethode voor de kinderopvang

Gecertificeerd 
* Baby en kindergebaren docent, *Coole Kikker trainer, *Taal in blokjes trainer, * JIj bent Uniek trainer, * Ik leer leren trainer,

home contact