Voor de ontwikkeling van een kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd boeken kunnen lezen een beter toekomstperspectief hebben. Want wanneer kinderen dagelijks lezen, groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe.

Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt. Kinderpraktijk COOL heeft veel ervaring op het gebied van Lees & Taal onderwijs. Als Master Special Educational Needs in Taal & dyslexie kan ik zorgdragen voor adequate begeleiding op maat. Niet alleen in het reguliere onderwijs ook in speciaal onderwijs heeft Kinderpraktijk COOL ruime ervaring.Behalve Remedial Teaching bied ik ook Dyslexie begeleiding aan. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Graag laat ik het kind plezier in het lezen ervaren! Leesmotivatie is van belang om een kind een goede lezer te laten worden.‘ Wanneer een kind niet van lezen houdt heeft het nog niet het juiste boek onder ogen gehad!’ 

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. Er is alleen sprake van dyslexie wanneer er geen andere verklaring is voor de leesproblemen. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. Het is echt een technisch leesprobleem en geen probleem op het gebied van begrijpend lezen, al kan het wel belemmerend zijn bij begrijpend lezen. De definitie van dyslexie van de Gezondheidsraad is: ‘het verschijnsel waarin automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt’.

Voor wie is de Dyslexie-begeleiding?

Wanneer er bij kinderen een sterk vermoeden van dyslexie is of wanneer er al een diagnose dyslexie is, kunt ook bij mij begeleiding voor dyslexie krijgen. Kinderen met dyslexie worden begeleidt met de Remediërende methode Taal in blokjes. Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. De begeleiding geef ik graag in overleg met school om zo samen te zorgen voor de juiste onderwijsbehoefte van uw kind. Deze begeleiding kan bij mij in de praktijk of op school onder schooltijd plaatsvinden.

Wat kost het?

Meestal worden kinderen 1x per week 50 minuten begeleidt. Voor deze begeleiding betaal je € 65,- Maar kies je voor een langer traject, dan ben je natuurlijk voordeliger uit. Wil je weten of je voor vergoeding in aanmerking komt?

vergoedingen

tarievenmeld direct aan

Bij aanmelding wordt je samen met je kind uitgenodigd voor een Intakegesprek. Hier gaan we samen in gesprek over de hulpvraag voor je kind en bekijken we of je kind en ik mogelijkheden zien voor begeleiding.

home