In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Je kind is gestrest hierdoor. Je kind heeft hoofd of buikpijn of haalt onvoldoendes terwijl het wel veel tijd er aan besteed heeft.

Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, motivatie, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten, blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

Hoe zal het zijn als……….

 • Je kind lekker in zijn vel steekt.
 • Je kind waardering krijgt naar de inzet die het levert.
 • Je kind functioneert naar de mogelijkheden en capaciteiten die het heeft.
 • Je kind adequate begeleiding krijgt.
 • Je kind leert wat zijn of haar manier van leren is.
 • Je kind zelf kan plannen en organiseren.
 • Je kind zijn faalangst overwint.
 • Je kind zich kan concentreren en gemotiveerd aan de slag gaat?

Wat gaan we doen?

We gaan kijken welke begeleiding nodig is voor je kind. Heeft je kind Remedial Teaching nodig, een training Ik Leer Leren of dyslexie begeleiding?  Na een intake gesprek waar je samen met je kind naar toe komt, kijk ik met ouders en kind wat het nodig heeft en doe ik een voorstel. Hierin geef ik aan wat ik wil gaan doen, hoe vaak en welk materiaal of methode ik wil gebruiken en hoelang ik denk dat de begeleiding nodig zal zijn.

Wat is Remedial Teaching?

Remedial teaching is geen bijles, het is een professionele didactische begeleiding aan een kind waarbij het leren niet vanzelf gaat. Dit kan komen omdat er sprake is van een leer- en/of gedragsprobleem, waardoor het kind onder zijn kunnen presteert. Het kind heeft hierdoor tijdelijk extra aandacht en zorg nodig bij de Nederlandse taal op gebied van spreken, schrijven of begrijpend luisteren en lezen. Remedial Teaching kan individueel of in een tweetal aangeboden wordt om de leerling(en) die hulp te kunnen geven, die het nodig heeft bij zijn/haar leerprobleem. Door deze begeleiding zal de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerling toenemen.

Ik geef Remedial Teaching voor:

 • Begrijpend lezen
 • Nederlands taal
 • Woordenschatonderwijs
 • Technisch lezen
 • Spelling

Voor wie is de Remedial Teaching?

Remedial Teaching is voor kinderen van groep 3 tot en met 8 die moeite hebben met het lezen, luisteren, spreken of schrijven van de Nederlandse Taal. Dit merk je doordat ze onvoldoende score op Technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat onderwijs of het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal.

Wat kost het?

Meestal worden kinderen 1x per week 50 minuten begeleidt. Voor deze begeleiding betaal je € 65,- Maar kies je voor een traject, dan ben je natuurlijk voordeliger uit. Wil je weten of je voor vergoeding in aanmerking komt?

vergoedingen

Wat doe je bij de training Ik Leer Leren?

Je leert tijdens de training HOE je kunt leren, WAT je moet weten om gemakkelijk te kunnen leren en WAAROM leren best leuk kan zijn. Iedere training kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Leren ontspannen en leren concentreren, spelen in iedere training steeds een belangrijke rol. Elke training heeft een eigen thema. Lees meer

 

tarievenmeld direct aan

Neem contact op om te kijken welke mogelijkheden er zijn!

home