Kinderpraktijk COOL

COOL staat voor: Coaching van kinderen bij sociaal-emotionele problemen Onderwijsondersteuning bij leer- of concentratieproblemen Opvoedingsondersteuning bij gedrags- en opvoedingsproblemen Leren bij leermotivatie-, huiswerk- en planningsproblemen We begeleiden/ coachen kinderen, ouders en scholen bij diverse problemen door oplossingsgericht en systemisch te werk te gaan Door ouders en kinderen bewust te maken wat de persoonlijke eigenschappen/ talenten en leerstijlen van het kind zijn. Met behulp van onze expertise in de taal/ leesontwikkeling en jarenlange ervaring in het (speciaal) basisonderwijs, zien we kinderen op allerlei fronten zich ontwikkelen. We denken graag in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Gelukkig heeft talent geen beperking!.

Kinderpraktijk COOL

Iedere ouder wil graag dat zijn kind zich geliefd, zeker van zichzelf en gelukkig voelt. Maar uitspraken als 'Je weet best hoeveel ik van je houd' zijn niet altijd voldoende! Soms lukt het even niet en zitten kinderen niet lekker in hun vel. Dit merk je door: onzekerheid, slecht eten of slapen, faalangst, negatief zelfbeeld, problemen met sociale vaardigheden, moeite met weerbaarheid, concentratieproblemen, gedragsproblemen, leerproblemen of het kind heeft te maken met pesten. Graag willen wij met ouders en kind samen over de schouder meekijken en door oplossingsgerichte begeleiding en coaching u weer op weg helpen!