Een andere kijk

op leerproblemen.

Iedere ouder wil graag dat zijn kind zich geliefd, zeker van zichzelf en gelukkig voelt. Maar uitspraken als ‘Je weet best hoeveel ik van je houd’ zijn niet altijd voldoende! Soms lukt het even niet en zitten kinderen niet lekker in hun vel.

Begeleiding voor:

Downsyndroom

Kinderpraktijk COOL biedt hulpverlening aan kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en hun gezinnen.

Onderwijs

Niet ieder kind is gebaat met een algemene aanpak of manier van leren. De wetenschap laat zien dat veel meer factoren dan intelligentie alleen een rol spelen bij het leren.

Lezen

Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt. Kinderpraktijk COOL heeft veel ervaring op het gebied van Lees & Taal onderwijs.

Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken!”

Wat is COOL?

COOL staat voor:

Coaching en begeleiding van kinderen met Downsyndroom in spraak-taalontwikkeling Kleine Stapjes, Denkstimulering en Leespraat.

Onderwijs Ondersteuning van kinderen met Nederlands met Gebaren (NmG), welbevinden en bij gedrag- & emotie regulatie.

Leesondersteuning door het verbeteren van de leesvaardigheid en de leesmotivatie.

Ik begeleid/coach kinderen, ouders en scholen bij diverse problemen door oplossingsgericht en systemisch te werk te gaan. Door ouders en kinderen bewust te maken wat de persoonlijke eigenschappen/talenten en leerstijlen van het kind zijn. Met behulp van onze expertise in de taal/leesontwikkeling en jarenlange ervaring in het (speciaal) basisonderwijs, zie ik kinderen op allerlei fronten zich ontwikkelen. Ik denk graag in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Gelukkig heeft talent geen beperking!

Over mij

Ik ben moeder van 3 prachtig volwassen kinderen en oma van 4 kleinzoons. Maar ik ben ook geregistreerd Remedial Teacher, Taalspecialist en kindercoach.

Vanuit mijn ruime ervaring in zorg en onderwijs help ik graag ouders en kinderen die tegen (communicatie) problemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met taal en gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken voor meer wederzijds begrip.

Vanuit mijn werk- en levenservaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken, wanneer ze vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld.

Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

Samenwerking

De Flevolandse Liga voor Ontwikkeling en Welzijn (FLOW) richt zich op preventieve en oplossingsgerichte ondersteuning op het gebied van ontwikkeling en welzijn. Door met veel topdeskundigen onder één dak samen te werken biedt FLOW coöperatie passende hulp voor jong en oud. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hulp bij sociale- of emotionele problemen, ondersteuning bij opvoedingsproblematiek, verliesbegeleiding en leerontwikkeling.

Meer weten? Bezoek dan de website van FLOW coöperatie

Binnen FLOW biedt Kinderpraktijk COOL begeleiding aan jeugd en gezinnen die te maken hebben met communicatieproblemen, spraak-taal- lees moeilijkheden en begeleiding bij kinderen met downsyndroom.

Sinds eind 2017 werk ik als ambulante begeleider vanuit FLOWcoöperatie door een aanbesteding in de Jeugdhulp in de gemeentes Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Nunspeet. Wanneer er specialistische jeugdhulp moet worden ingezet voor een jeugdige en het gezin, kan begeleiding via een verwijzing van de huisarts of een casemanager geregeld worden. Ik bied begeleiding, ondersteuning en advies bij inzet van: Early intervention (het kleine stapjes programma), Leespraat (Leren lezen om te leren praten), Denkstimulering (Mediërend leren) Nederlands met Gebaren, Spraak / taalontwikkeling, begeleiding bij Downsyndroom, emotie- en gedragsregulatie, weerbaarheid en prikkelverwerking. 

Neem contact op:

Gegevens:

+31 (6) 14 28 30 27

info@kinderpraktijkcool.nl

Zeewolde, Flevoland