Home

Kinderpraktijk COOL heeft expertise bij de spraak, taal & leesontwikkeling van alle kinderen!

Als dyslect weet ik hoe het is om naar woorden te moeten zoeken of lees en spellingsproblemen te hebben. Het heeft mij altijd gemotiveerd om te blijven proberen en te leren. Als één van de eerste dyslecten behaalde ik in 2010 mijn Master Special Educational Needs Taal & Dyslexie.Ondertussen heb ik mijn expertise op taal en leesgebied nog verder uitgebreid.  Lees meer

Begrijp je niet wat je baby of peuter wilt?

Voor een beter contact met je baby of peuter, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. Door baby en kindergebaren te gebruiken visualiseer je wat er wordt gezegd. Lees meer

Wil je graag begeleiding voor je kind met Downsyndroom?

Na het werken op een cluster 3 school ben ik mij gaan verdiepen in kinderen met downsyndroom. Ondertussen heb ik diverse cursussen en opleidingen gevolgd om jou en je baby, peuter, kleuter of schoolkind te begeleiden . Lees meer

Heeft jouw kind moeite met lezen, spellen of begrijpen van de Nederlandse taal?

Voor de ontwikkeling van een kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig Wanneer kinderen dagelijks lezen, groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe. Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt.  Lees meer

Wil jij extra (communicatie) tools zodat ieder kind verstaanbaar is, er bij hoort en begrepen wordt in je klas?

Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, begrepen worden, motivatie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten, blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen. Lees meer

Wie ben ik

Wie is Tineke?

Ik ben moeder van 3 volwassen kids, oma, gecertificeerd docent Baby- en Kindergebaren, geregistreerd Remedial Teacher, Taalspecialist, leerkracht (speciaal basisonderwijs) en kindercoach. Vanuit mijn ruime ervaring help ik graag ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met taal en gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken voor meer wederzijds begrip.

Vanuit mijn werk- en levenservaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken, wanneer ze vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld. Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

Mijn zegswijze is dan ook: Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!

Het blijkt dat kinderen die een positief zelfbeeld krijgen, in staat zijn om zich met hun beperkingen verder te ontwikkelen. Dit ondanks de (leer) problemen of moeite waar kinderen, ouders en opvoeders mee te maken hebben. Ik heb diverse ervaringen in het werken en zorgen voor kinderen met beperkingen op gebied van lichamelijke en verstandelijke en/of cognitieve beperkingen.

Wat is de expertise van Tineke?

Mijn expertise ligt in de taal-, lees, dyslexie-begeleiding en begeleiding van kinderen met Downsyndroom en hun gezin. Behalve het behalen van mijn Master Special Educational Needs in Taal & Dyslexie, ben ik ook ervaringsdeskundige, doordat in mijn gezin behalve ik zelf, iedereen dyslexie heeft, weliswaar in verschillende gradaties en vormen. Eveneens heb ik in mijn gezin te maken gehad met ADHD, hechtingsstoornis en anderstalige.
Het liefst werk ik in een kleine groepssetting of in een 1 op 1 situatie, zodat het kind en zijn talenten ten volle zichtbaar (kunnen) worden.

Wat is de werkervaring?

Na het behalen van mijn Pabo diploma werd ik leerkracht in het regulier basisonderwijs. In 2010 heb ik mijn Master SEN specialisatie Taal-dyslexie behaald. Al snel daarna ben ik gaan werken in het speciaal basisonderwijs, omdat ik graag mijn kennis en ervaring inzet voor kinderen met speciale onderwijs behoeften. Ook heb ik enige tijd met veel plezier in cluster 3 onderwijs gewerkt.
Voor mijn leerkracht loopbaan heb ik gewerkt als begeleidster in een kindertehuis met kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Nu werk ik in mijn eigen kinderpraktijk. Ik krijg verschillende aanvragen. Ik ben geregistreerd Remedial Teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers en heb mijn registratie Jeugdwerker bij de SKJ verkregen. De ene keer werk ik dan ook vanuit een opdracht van Jeugdhulp en de andere keer vanuit een opdracht als Remedial Teacher. Ook ben ik docent Baby & kindergebaren en geef ik oudercursussen en workshops.

Wat doe ik nog meer?

Als vrijwilliger zet ik mij ook graag in. Dit doet ik het liefst op het gebied van taal/ lezen. Daarom ben ik sinds 2014 samen met mijn man Koen  ambassadeur van Kinderzwerfboek in de regio Flevoland. Ook ben ik vrijwilliger bij de Stichting Hoormij en begeleid ik een oefengroepje Nederlands met Gebaren (NmG). Verder zet ik mij in voor de Flevomeer bibliotheek in het voorleesteam en organiseer ik namens  FLOW samen met de Flevomeerbibliotheek het opgroeicafé.

Welke opleidingen en cursussen heb ik behaald?

 • Master Special Educational Needs (Ms SEN) – taal/dyslexie specialist
 • Module Nederlands met Gebaren (NmG)
 • Opleiding docent Baby- & Kindergebaren
 • Denkstimulering (VIM-online)
 • Logopedie en Downsyndroom (i.o.)
 • Leespraat begeleider (i.o.)
 • PABO
 • Bedrijfshulpverlener en kinder-EHBO
 • Leescoördinator
 • Kindercoach met extra modules:rouw, verlies & echtscheiding /Oplossingsgericht werken
 • Basiscursus Autisme in de klas
 • Zo leren kinderen lezen en spellen (basiscursus)
 • Handelingsgericht werken en het pedagogisch groepsplan
 • Basistraining Taalvrijwilliger laag geletterden

Gecertificeerd en Geregistreerd
*SKJ *Remedial Teacher bij LBRT * Baby en kindergebaren docent, *Trainer Baby- en kindergebarenmethode voor de kinderopvang, *Coole Kikker trainer, *Taal in blokjes trainer, * Jij bent Uniek trainer, * Ik leer leren trainer,

home contact

Tineke

Contact

Om aan te melden vul je het formulier hier onder in. Ik neem dan contact met je op. Wil je meer informatie over de manier van werken Kinderpraktijk COOL, of wil je met mij kennismaken, gebruik dan eveneens het formulier hieronder.Ik neem zo mogelijk contact met je op. Zijn er nog andere vragen? Aarzel niet en bel gerust! Check ook de Algemene Voorwaarden.Route naar Kinderpraktijk COOL?

Wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is

Voorlezen wordt steeds minder gedaan om diverse redenen. Maar wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is!

Dyslexie bestaat echt!

Omdat het AD vandaag een artikel schreef waarin stond dat een aantal hoogleraren stellen dat dyslexie komt door slecht onderwijs, schreef …

Wat leert een kind van eigen kamer opruimen?

Al vroeg was ik mantelzorger voor mijn moeder, niet dat ik die term kende toen ik tiener was. Maar mijn …

Cursus baby- en kindergebaren

Begrijp je niet wat je baby wilt? Huilt je baby of is het boos en kan het nog niet zeggen wat het voelt? Worstel je met het feit dat je baby niet duidelijk kan maken wat het bedoelt?
Voelt jouw peuter zich vaak onbegrepen? Omdat het nog niet goed kan duidelijk maken wat het wil? Is het daardoor niet altijd even gezellig in huis?

Dat kan anders.

Voor een beter contact met je baby of kind, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. Door baby en kindergebaren te gebruiken visualiseer je wat er wordt gezegd. De gebaren zijn vaak zelfs heel logisch en simpel, waardoor jullie makkelijker contact maken met elkaar en elkaar echt begrijpen.

Met communiceren door middel van de Nederlandse taal met ondersteuning van gebaren geef je jezelf en je kind het prachtige geschenk van aandacht voor elkaar en inzicht krijgen in elkaars behoeften.

Hoe zou het zijn als…?

 • Je baby zich verstaanbaar kan maken door taal én het gebruik van gebaren?
 • Je beter kunt communiceren met je baby of kind?
 • Je inzicht krijgt in de behoefte en belangstelling van je baby?
 • Er meer rust in huis komt?
 • Jij en je kind meer zelfvertrouwen krijgen.
 • Je een betere band krijgt met je kind?

Hoewel een baby gemiddeld pas rond de 18 maanden echt begint met praten is hij al veel eerder fysiek in staat om te communiceren. Ze kunnen gebaren maken. Handig, want ze kunnen deze gebaren inzetten bij hun dagelijkse communicatie. Tussen zes en negen maanden zijn de hersenfuncties zodanig ontwikkeld dat het kind zich meer bewust wordt van zijn directe omgeving en het de aandacht beter kan sturen en steeds langer kan vasthouden.

Het kind kan associëren: het verbindt de woorden die het hoort aan de voorwerpen die het ziet en de handelingen die het meemaakt. Het kind ziet en herkent een vliegtuig in de lucht en een eendje dat in de vijver zwemt. Het weet wat er gaat gebeuren als je vraagt of het wil eten of gaat slapen. Een kind wil graag met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met Babygebaren geef je het een manier om dit uit zichzelf te doen, zonder dat jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou kunnen willen. En omdat je kind met gebaren zelf een gesprek met jou kan starten, krijg je meer inzicht in de belevingswereld en de belangstelling.

Wat gaan we doen?

Bij de oudercursus Baby- en Kindergebaren laat ik je zien hoe je een gebaar aanleert bij je baby en geef je inzicht in verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Je zult functionele gebaren leren; effectieve manieren om gebarentaal te gebruiken in het dagelijks leven, maar ik zal je ook laten zien welke activiteiten op een creatieve manier de taalontwikkeling stimuleren.

Voor wie?

Voor ouders, grootouders en gastouders van baby’s van 6 maanden tot 40 maanden. Voor professionals die met jonge kinderen werken.

Wat kost het?                                       

Een oudercursus kost € 90,- voor een ouderpaar of 2 verzorgers. Dit is voor 3 cursusmomenten van 1 1/2 uur. Inclusief één boek ‘ Gebaren met je baby.’ Doe je alleen de eerste avond mee, dan betaal je €29,95 per ouderpaar of €19,95 per persoon.

Wanneer en waar?

In Zeewolde
De oudercursus Baby- en Kindergebaren start om de 3 maanden van 10:30- 12:00 uur aan de Koraal 89 in Zeewolde. De 2e en 3e keer is in de maanden er na van 10:30-12:00 uur. De Baby- Kindergebarencursus voor ouders bestaat uit drie bijeenkomsten die iedere keer een maand na elkaar plaatsvinden, waarin we steeds een stapje verder gaan. Komt een data echt niet uit, kun je in overleg op een later moment deelnemen.I

Er is een samenwerking gestart met Kraamzorg een mooi begin en Verloskunde Praktijk de Lelie, houdt dus ook deze websites in de gaten!

Ben je ook enthousiast?

De eerst volgende oudercursus start op zaterdag 12 januari 2019 in Zeewolde. In april 2019 start er weer een nieuwe oudercursus.