Begeleiding Downsyndroom

Kinderpraktijk COOL biedt hulpverlening aan kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en hun gezinnen.  Ik heb een eigen praktijkruimte, maar vaak werk ik op locatie, bij de kinderen thuis, het kinderdagverblijf of binnen het onderwijs in Flevoland of op de Veluwe. Sinds eind 2017 werk ik als ambulante begeleider vanuit FLOW cooperatie door een aanbesteding in de Jeugdhulp in de gemeentes Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Putten. Wanneer er specialistische jeugdhulp moet worden ingezet voor een jeugdige, kan begeleiding via een verwijzing van de huisarts of een casemanager geregeld worden.

Ik bied begeleiding, ondersteuning en advies bij inzet van: Early intervention (het kleine stapjes programma) Leespraat Denkstimulering (Mediërend leren) Nederlands met Gebaren Spraak / taalontwikkeling bij Downsyndroom Maar ook bij de rekenlijn en Numicon.

Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan zal ik u door verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

Early interventies ( Kleine Stapjes)

Wanneer blijkt dat je baby Downsyndroom heeft, is het goed om te weten dat jouw kind meer ondersteuning en stimulering nodig heeft, zodat het zich goed kan ontwikkelen. De methode Kleine Stapjes is hierbij een hulpmiddel. Via hele kleine stapjes kan je jouw kind helpen om zich te ontwikkelen. Voor ouders is de methode heel prettig, je leert goed naar je kind te kijken en nog meer plezier te beleven aan de ontwikkeling van je kind. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met Downsyndroom zich gemiddeld gesproken beter ontwikkelen wanneer zij al vanaf jonge leeftijd in de ontwikkeling worden gestimuleerd. Het Early intevention programma helpt bij alle ontwikkelingsgebieden. Het programma kan al vanaf de geboorte worden ingezet. lees meer

Leespraat

Leespraat is een methode waarbij de ontwikkeling van praten en lezen hand in hand gaat. De leesdoelen zijn steeds gekoppeld aan de communicatiedoelen. De leeswoordenschat houdt in iedere fase sterk verband met de woorden en zinnen die het kind nodig heeft in de communicatie met zijn
of haar omgeving. Om het kind te helpen bij het beter leren praten is het belangrijk dat het kind ook daadwerkelijk vooruit gaat in het lezen. Hoe vaardiger het kind is in het lezen, hoe beter dit ingezet kan worden om het praten in zinnen te bevorderen en de uitspraak van klanken en woorden te verbeteren. lees meer

Denkstimulering

Denkstimulering of Mediërend leren is gebaseerd op de ideeën van Prof. Reuven Feuerstein en de mensen die zijn ideeën verder hebben uitgewerkt (zoals Pnina Klein, Kathy Greenberg, David Tzuriel en Carl Haywood). Met Mediërend leren krijgt deze visie praktische handvatten voor het werken aan de denkstimulering ten behoeven van de ontwikkeling van ieder kind. lees meer

 

 

 

Spraak/ taalontwikkeling bij downsyndroom

Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal een achterstand op het gebied van de spraakontwikkeling. Vaak komt de spraak/ taalontwikkeling laat op gang en is er moeite met de verstaanbaarheid, hoewel het taalbegrip er wél is.  "Er zit meer in dan eruit komt" hoor je dan vaak! Door vroegtijdig inzetten van Early intervention en Nederlands met Gebaren zal een kind zich in ieder geval verstaanbaar kunnen maken voor het daadwerkelijk kan spreken. In overleg met ouders en kijkend naar wat bij het kind past zal ik "Leespraat," "Totale Communicatie" of "Zeggen wat je ziet" inzetten om de spraaktaal ontwikkeling te bevorderen.

lees meer