Kinderpraktijk COOL biedt hulpverlening aan kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en hun gezinnen.  Ik heb een eigen praktijkruimte, maar vaak werk ik op locatie, bij de kinderen thuis, het kinderdagverblijf of binnen het onderwijs in Flevoland of op de Veluwe.

Sinds eind 2017 werk ik als ambulante begeleider vanuit FLOW cooperatie door een aanbesteding in de Jeugdhulp in de gemeentes Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Putten. Wanneer er specialistische jeugdhulp moet worden ingezet voor een jeugdige, kan begeleiding via een verwijzing van de huisarts of een casemanager geregeld worden.

Ik bied hulp, ondersteuning, actieve begeleiding en advies bij inzet van:
Early intervention (het kleine stapjes programma)
Leespraat
Denkstimulering (Mediërend leren)
Nederlands met Gebaren
Spraak / taalontwikkeling bij Downsyndroom

Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan zal ik u door verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening.

home