Front Page

Begeleiding bij downsyndroom

Kinderpraktijk COOL biedt begeleiding en hulpverlening aan kinderen met Downsyndroom in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en hun gezinnen.  Ik heb een eigen praktijkruimte, maar vaak werk ik op locatie, bij de kinderen thuis, het kinderdagverblijf of binnen het onderwijs in Flevoland of op de Veluwe.

 

Sinds eind 2017 werk ik als ambulante begeleider vanuit FLOW cooperatie door een aanbesteding in de Jeugdhulp in de gemeentes Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en Putten. Wanneer er specialistische jeugdhulp moet worden ingezet voor een jeugdige, kan begeleiding via een verwijzing van de huisarts of een casemanager van de gemeente geregeld worden. Op dit moment wordt ik vanuit Jeugdhulp vergoed in de gemeentes Ermelo, Harderwijk,  Nunspeet en Zeewolde.

lees meer

 

Vandaag de dag zijn veel kinderen angstig en onzeker,  omdat de dingen die eerder altijd vanzelfsprekend waren en hun veel houvast en veiligheid boden, nu niet meer zo zeker zijn. Deze kinderen kunnen baad hebben bij het Vriendenprogramma, Onderwijs met gebaren of jij bent Uniek.

Niet ieder kind is gebaat met een algemene aanpak of manier van leren. De wetenschap laat zien dat veel meer factoren dan intelligentie alleen een rol spelen bij het leren. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk de voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, motivatie, leren leren, leerstijl en weten hoe je kunt organiseren en plannenblijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties. Op deze gebieden verzorg ik diverse trainingen individueel of in groepsverband.

lees meer

Voor de ontwikkeling van ieder kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd boeken kunnen lezen een beter toekomstperspectief hebben. Want wanneer kinderen dagelijks lezen, groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe.

Wanneer het lezen en spellen lastig is voor een kind, is het fijn dat het goede begeleiding krijgt. Kinderpraktijk COOL heeft veel ervaring op het gebied van Lees & Taal onderwijs. Als Master Special Educational Needs in Taal & dyslexie kan ik zorgdragen voor adequate begeleiding op maat. Niet alleen in het reguliere onderwijs ook in speciaal onderwijs heeft Kinderpraktijk COOL ruime ervaring.

lees meer

k ben moeder van 3 prachtig volwassen kinderen en oma van 4 kleinzoons. Maar ik ben ook geregistreerd Remedial Teacher, Taalspecialist en kindercoach.

Vanuit mijn ruime ervaring help ik graag ouders en kinderen die tegen (communicatie) problemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met taal en gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken voor meer wederzijds begrip.

Vanuit mijn werk- en levenservaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken, wanneer ze vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld.

Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

Mijn zegswijze is dan ook: Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!

Het blijkt dat kinderen die een positief zelfbeeld krijgen, in staat zijn om zich met hun beperkingen verder te ontwikkelen. Dit ondanks de (leer) problemen of moeite waar kinderen, ouders en opvoeders mee te maken hebben. Ik heb diverse ervaringen in het werken en zorgen voor kinderen met beperkingen op gebied van lichamelijke en verstandelijke en/of cognitieve beperkingen.

lees meer