Denkstimulering

Denkstimulering

Denkstimulering of Mediërend leren is gebaseerd op de ideeën van Prof. Reuven Feuerstein en de mensen die zijn ideeën verder hebben uitgewerkt (zoals Pnina Klein, Kathy Greenberg, David Tzuriel en Carl Haywood). Met Mediërend leren krijgt deze visie praktische handvatten voor het werken aan de denkstimulering ten behoeven van de ontwikkeling van ieder kind.

Ontwikkelen

Het belangrijkste uitgangspunt van Feuerstein e.a. is hun overtuiging dat elke mens veranderbaar is en in staat is om zijn denkvermogen te versterken om zo een autonomer, zelfstandiger mens te worden. De leerkracht (of ouder, begeleider) speelt hierin een cruciale rol. Deze is degene die via doelgerichte, activerende interactie de leerling helpt zijn denkvermogen te vergroten. Ook de omgeving moet volgens Feuerstein e.a. ondersteunend zijn aan het inbedden van de veranderingen en dus aan het in stand houden van de ontwikkeling.

Juist bij kinderen met Downsyndroom kun je met deze manier van denkstimulering goed aansluiten bij hun huidige ontwikkeling.

 

Omdat ik werk vanuit de visie van professor Reuven Feuerstein, zijn de belangrijke elementen in mijn begeleiding:

  • Uitgaan van mogelijkheden
  • Spelenderwijs leren
  • Aansluiten bij de belevingswereld van het kind
  • Werken in de zone van de naaste ontwikkeling
  • Stimuleren en activeren
  • Maatwerk