Begeleiding in het onderwijs

Niet ieder kind is gebaat met een algemene aanpak of manier van leren. De wetenschap laat zien dat veel meer factoren dan intelligentie alleen een rol spelen bij het leren. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk de voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, motivatie, leren leren, leerstijl en weten hoe je kunt organiseren en plannen blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties. Op deze gebieden verzorg ik diverse trainingen individueel of in groepsverband.

Vriendenprogramma

In deze tijd van COVID waarin veel kinderen angstig en onzeker zijn omdat de dingen die eerder altijd vanzelfsprekend waren en hun veel houvast en veiligheid boden, is nu niet meer zo zeker. Ook deze kinderen kunnen baad hebben bij het Vriendenprogramma.

Het vriendenprogramma is een training  voor kinderen tussen de 5-12 jaar. Tijdens de training leren de kinderen over hoe ze hun emoties en gevoelens kunnen reguleren, wat ze het kunnen voelen in hun lichaam, hoe ze kunnen ontspannen, hoe ze helpende gedachtes kunnen inzetten en ze zichzelf belonen. Kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met hun lichaam, gedachtes en gedrag. Dit kan zowel in kleine groepjes als individueel zijn. lees meer

Onderwijs met gebaren vergroot het welbevinden.

Het consequent inzetten van Nederlands met Gebaren (NmG) in een reguliere basisschool klas, heeft een hele positieve invloed op de spraak/taalontwikkeling van alle kinderen. Door het gebruik van Nederlands met Gebaren wordt de passieve en actieve woordenschat vergroot . Tevens zorgt het voor een versnelling en vergemakkelijking van de lees/schrijfontwikkeling. Maar ook op de sociaal- emotionele ontwikkeling heeft NmG een positieve invloed. Doordat de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht/leidster intensiever is, geeft dit meer rust in de groep. Dit zorgt voor een vergroot gevoel van zelfvertrouwen, gehoord zijn en een toename in leergierigheid van de kinderen. Daarbij zorgt het ook een afname van conflicten, omdat kinderen elkaar beter of sneller begrijpen. lees meer

Jij bent uniek!

Elk kind is met de vraag bezig ‘Wie ben ik en wat maakt mij bijzonder?’ Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden zodat het kind, vanuit zelfkennis, zelfvertrouwen mag hebben. 

Positieve insteek
‘Dit ben Ik!’ & ‘Jij bent Uniek’ zijn oplossingsgerichte trainingen. Er wordt gewerkt met de positieve persoonlijkheidskenmerken van elk kind waardoor elk kind hierdoor zijn persoonlijke effectiviteit kan verhogen en steviger in zijn schoenen komt te staan.  lees meer

Nederlands met gebaren

Wetenschappelijk onderzoek bij horende ouders met horende baby's heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, wanneer ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken. Ook kinderen met Downsyndroom hebben bewezen baat bij het gebruiken van Nederlands met Gebaren, omdat ze dan eerder verstaanbaar zijn. Evenals anderstalige kinderen of kinderen met een taalontwikkelings-achterstand of een vertraagde gehoor hier baat hebben.

Oudercursussen Baby- en Kindergebaren

Begrijp je niet wat je baby wilt? Huilt je baby of is het boos en kan het nog niet zeggen wat het voelt? Voor een beter contact met je baby of kind, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren. lees meer

 

 

 

Waarom zou je baby & kindergebaren implementeren in kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of babyopvang?

  • je weet precies wat de ontwikkeling van elk kind is
  • je ervaart meer rust in de groep
  • je hebt meer tijd om interactief met elk kind bezig te zijn
  • je kunt vanaf 9 maanden al communiceren met baby’s
  • het er niet boven op komt maar naadloos intergreerd in wat er al is
  • je veel meer kunt genieten van je werk
  • je werk weer wordt zoals je het voor ogen had

lees meer