Het consequent inzetten van Nederlands met Gebaren (NmG) in een reguliere basisschool klas, heeft een hele positieve invloed op de spraak/taalontwikkeling van alle kinderen. Door het gebruik van Nederlands met Gebaren wordt de passieve en actieve woordenschat vergroot . Tevens zorgt het voor een versnelling en vergemakkelijking van de lees/schrijfontwikkeling. Maar ook op de sociaal- emotionele ontwikkeling heeft NmG een positieve invloed. Doordat de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht/leidster intensiever is, geeft dit meer rust in de groep. Dit zorgt voor een vergroot gevoel van zelfvertrouwen, gehoord zijn en een toename in leergierigheid van de kinderen. Daarbij zorgt het ook een afname van conflicten, omdat kinderen elkaar beter of sneller begrijpen.

Steeds meer kinderen blijken baat te hebben bij onderwijs ondersteund met gebaren. Niet alleen het slechthorende kind profiteert hier van. Het blijkt dat kinderen met dyslexie, autisme, beelddenken gebaat kunnen zijn met ondersteuning van Nederlandse met gebaren. Ook kinderen met downsyndroom profiteren van Onderwijs met gebaar-ondersteuning. In het kader van passend onderwijs, zorg je voor veel meer leerlingen voor onderwijs op maat, dan je in eerste instantie zou verwachten.

Zo ook bij anderstalige kinderen, waarbij de gebaar-ondersteuning fungeren kan als een brug tussen de verschillende talen waarin het opgroeit. En zeg nou zelf wanneer er koek, zoek of boek gezegd wordt is dat best lastig wanneer je nog niet zo lang in Nederland woont. Maar wanneer de leerkracht lessen voor anderstalige kinderen ondersteunen met gebaren, leren ze heel snel deze woorden. Het voordeel van ondersteuning met gebaren in het onderwijs is dat alle leerkrachten dezelfde gebaren gebruiken. Er komt veel meer continuïteit in. Wil je meer weten over Onderwijs met Gebaren, kijk dan bij Gebaren ondersteuning. In een workshop of training kan ik je daar meer over vertellen.

Wanneer leerkrachten in de groep gebruik maken van NmG, ondersteunen ze visueel wat ze zeggen. Door het gebruik van Nmg kunnen kinderen dat wat ze niet goed kunnen horen toch zien. Ze krijgen de mogelijkheid om informatie via verschillende zintuigen te verwerken. Vooral jonge kinderen hebben de visuele informatie verwerking nog vaak heel hard nodig. Ze luisteren niet voor niets graag met hun ogen!

Nederlands met gebaren heeft invloed op:

Spraak/taalontwikkeling

 • versnelling van de spraak/taalontwikkeling
 • vergroting van de actieve en passieve woordenschat
 • versnelling van de lees/schrijfontwikkeling
 • verbetering van de communicatie en interactie
 • vorming van een brug tussen de niet sprekende en sprekende periode
 • communiceren op afstand
 • vorming een brug bij meertaligheid tussen de verschillende talen
 • intensivering communicatie en interactie kind en verzorgers/ouders

Sociaal- emotionele ontwikkeling

 • afname in frustratie en driftbuien
 • vergroting van het zelfvertrouwen
 • afname van conflicten
 • grotere oplossingsvermogen bij conflicten
 • versterking van de leerkracht/leid(st)er – kindrelatie
 • meer rust in de groep

Informatie overdracht

 • ondersteuning en houvast bieden
 • communiceren op afstand
 • minder ruis
 • verstaanbaar bij achtergrond lawaai