Kinderen staan steviger in hun schoenen met de Coole Kikker training. Een Coole Kikker kan goed met andere kinderen omgaan, maar komt ook voor zichzelf en voor anderen op en laat zich niet op de kast jagen door plagen of pesten. Maar hoe doe je dat? Wat doe je als een kind je uitscheldt? En als je ziet dat een ander kind gepest wordt? Hoe pak je het aan als je vrienden wilt maken? Ieder kind krijgt wel eens te maken met dit soort vragen. Maar lang niet ieder kind is zo’n coole kikker die gemakkelijk met zulke situaties kan omgaan.

De training

Deze vrolijke, speelse en positieve training wordt zowel door de ouders als de kinderen zeer gewaardeerd. De lessen zijn helder en concreet en hebben een vaste opbouw. Na 15 jaar ervaring kan geconcludeerd worden dat de cursus werkelijk bijdraagt aan meer sociaal vaardig en weerbaar gedrag. De training bestaat uit 12 sessies van 90 minuten met parallel 2 ouderavonden. Ieder kind ontvangt een eigen werkboekje waarin aantekeningen gemaakt kunnen worden en waarin het geleerde kort en bondig staat beschreven, zodat ze het nog eens kunnen nalezen.In de werkboekjes staan ook de wekelijkse thuisopdrachten die de kinderen in de praktijk moeten oefenen. De ervaring leert dat de kinderen de sociale vaardigheden het beste en snelste leren in een groepje met leeftijdsgenoten! In een groepje kunnen ze van elkaar leren en elkaar corrigeren, dit is erg waardevol en haast niet te vervangen door het contact van een therapeut met 1 kind. Na iedere sessie ontvangen de ouders een hand-out waarop vermeld staat wat er behandeld is en op welke wijze de ouders en de leerkrachten het kind kunnen ondersteunen.

Coole kikker themalessen

 • 1. Wie ben jij? 
 • 2. Complimentjes. 
 • 3. Wat je denkt dat ben je zelf. 
 • 4. Mag ik meespelen? 
 • 5. Eenmaal andermaal. 
 • 6. Zeg eens: NEE! 
 • 7. Stop ermee! 
 • 8. Knokken of huilen? 
 • 9. Pesten en geplaagd worden. 
 • 10. Foutje bedankt! 
 • 11. Op herhaling. 
 • 12. Feestje!
home