Lezen

Lezen

Voor de ontwikkeling van een kind is lezen enorm belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd boeken kunnen lezen een beter toekomstperspectief hebben. Want wanneer kinderen dagelijks lezen, groeit hun woordenschat en leesvaardigheid direct en neemt hun kennis toe.

Wat is Remedial Teaching?

Remedial teaching is geen bijles, het is een professionele didactische begeleiding aan een kind waarbij het leren niet vanzelf gaat. Dit kan komen omdat er sprake is van een leer- en/of gedragsprobleem, waardoor het kind onder zijn kunnen presteert. Het kind heeft hierdoor tijdelijk extra aandacht en zorg nodig bij de Nederlandse taal op gebied van spreken, schrijven of begrijpend luisteren en lezen.

Remedial Teaching kan individueel of in een tweetal aangeboden wordt om de leerling(en) die hulp te kunnen geven, die het nodig heeft bij zijn/haar leerprobleem. Door deze begeleiding zal de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de leerling toenemen.

Ik ben een geregistreerd Remedial Teacher – generalist voor het primair onderwijs bij de LBRT. 

Ik geef Remedial Teaching voor:

  • Begrijpend lezen
  • Nederlands taal
  • Woordenschatonderwijs
  • Technisch lezen
  • Spelling
  • Numicon
  • Gedrags- en emotieregulatie
  • Weerbaarheid
  • Prikkelverwerking (i.o.)

Voor wie is de Remedial Teaching?

Remedial Teaching is voor kinderen van groep 3 tot en met 8 die moeite hebben met het lezen, luisteren, spreken of schrijven van de Nederlandse Taal. Dit merk je doordat ze onvoldoende score op Technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat onderwijs of het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal.

“Wanneer een kind niet van lezen houdt heeft het nog niet het juiste boek onder ogen gehad!”

Wat is Dyslexie?

Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau. Er is alleen sprake van dyslexie wanneer er geen andere verklaring is voor de leesproblemen. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. Het is echt een technisch leesprobleem en geen probleem op het gebied van begrijpend lezen, al kan het wel belemmerend zijn bij begrijpend lezen. De definitie van dyslexie van de Gezondheidsraad is: ‘het verschijnsel waarin automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt’.

Taal in blokjes

Wanneer er bij kinderen een sterk vermoeden van dyslexie is of wanneer er al een diagnose dyslexie is, kunt u ook bij mij begeleiding voor dyslexie krijgen. Kinderen met dyslexie hebben een specifiekere begeleiding nodig. Voor het lezen en spellen maak ik vaak gebruik van de Remediërende methode Taal in blokjes. Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. 

Hardop lezen

Ook maak ik gebruik van de methode Begeleid Hardop Lezen. Natuurlijk zijn er meerdere technieken en methodes die ik verweef in mijn begeleiding. De begeleiding geef ik graag in overleg met school om zo samen te zorgen voor de juiste onderwijsbehoefte van uw kind. Deze begeleiding kan  in de praktijkruimte of op school onder schooltijd plaatsvinden.

Hoe werkt het?

Bij aanmelding wordt je samen met je kind uitgenodigd voor een Intakegesprek. Hier gaan we samen in gesprek over de hulpvraag voor je kind en bekijken we of je kind en ik mogelijkheden zien voor begeleiding. De begeleiding zal in mijn praktijkruimte of op school plaatsvinden, net wat ouders en kind prettig vinden.