Taal in blokjes

De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs.

Remediërende methode Taal in Blokjes

De Remediërende methode Taal in Blokjes is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode. Het is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.
Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in blokjes is een Fonologische & Leerpsychologische methode (F&L methode®). De F&L methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en Spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd.

De F&L methode® gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een multi- sensoriële aanpak, dat wil zeggen, door horen, zien en doen tegelijkertijd te gebruiken worden meerdere zintuigen gelijkertijd geactiveerd, waardoor hetgeen geleerd wordt, veel beter onthouden wordt.

Door middel van een lees en spellingstoets wordt het instap-niveau van elk kind bepaald, zodat er op het juiste niveau geoefend wordt. Taal in blokjes kent 8 niveau’s.