Onderwijs

Niet ieder kind is gebaat met een algemene aanpak of manier van leren. De wetenschap laat zien dat veel meer factoren dan intelligentie alleen een rol spelen bij het leren. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk de voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, motivatie, leren leren, leerstijl en weten hoe je kunt organiseren en plannen blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties. Op deze gebieden verzorg ik diverse trainingen individueel of in groepsverband.

Sensorische Informatieverwerking

Kinderen nemen voortdurend informatie waar via hun zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Het vermogen om deze informatie te verwerken en erop te reageren is essentieel voor hun dagelijkse functioneren. Bij Kinderpraktijk COOL geloven we in het ondersteunen van kinderen om hun sensorische informatieverwerking te optimaliseren, zodat ze zich beter kunnen aanpassen en gedijen in diverse omgevingen.

Vriendenprogramma

In deze tijd van COVID waarin veel kinderen angstig en onzeker zijn omdat de dingen die eerder altijd vanzelfsprekend waren en hun veel houvast en veiligheid boden, is nu niet meer zo zeker. Ook deze kinderen kunnen baad hebben bij het Vriendenprogramma.

Het vriendenprogramma is een training  voor kinderen tussen de 5-12 jaar. Tijdens de training leren de kinderen over hoe ze hun emoties en gevoelens kunnen reguleren, wat ze het kunnen voelen in hun lichaam, hoe ze kunnen ontspannen, hoe ze helpende gedachtes kunnen inzetten en ze zichzelf belonen. Kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met hun lichaam, gedachtes en gedrag. Dit kan zowel in kleine groepjes als individueel zijn.

Jij bent uniek

Elk kind is met de vraag bezig ‘Wie ben ik en wat maakt mij bijzonder?’ Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden zodat het kind, vanuit zelfkennis, zelfvertrouwen mag hebben. 

Positieve insteek
‘Dit ben Ik!’ & ‘Jij bent Uniek’ zijn oplossingsgerichte trainingen. Er wordt gewerkt met de positieve persoonlijkheidskenmerken van elk kind waardoor elk kind hierdoor zijn persoonlijke effectiviteit kan verhogen en steviger in zijn schoenen komt te staan.

Gebarentaal

Het is mijn passie om het bewust omgaan met communicatie te delen. Ben je professional, familielid of vrijwilliger, ik laat je graag de mogelijkheden en veelzijdigheid ervaren van helder en positief taalgebruik ondersteund door gebaren tijdens het spreken (NmG). 

Mijn motivatie, kennis en ervaring deel ik graag met een ieder ongeacht leeftijd of mogelijkheden, baby’s, kinderen, (groot/ pleeg/ adoptie/ gast) ouders, verzorgers, pedagogen, zorg- & onderwijsprofessionals of belangstellenden. Ik doe dit, omdat ik gemerkt heb, dat NmG kinderen autonomie en verstaanbaarheid kan geven. Ik wil graag dat ieder kind zich verstaanbaar kan maken en daardoor een stukje autonomie krijgt, door kenbaar te kunnen maken wat het wil en waar het behoefte aan heeft.