Gebarentaal

Gebarentaal

Een echte combinatie van twee talen kan eigenlijk niet. Het Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn talen: elke taal heeft zijn eigen kenmerken, grammatica, lexicon, groep gebruikers etc. Als er contact is tussen de gebruikers van beide talen ontstaat een mengvorm, een ‘contacttaal’.

Onderwijs met NmG

Wanneer leerkrachten structureel gebaren inzetten in een klas op een reguliere basisschool, heeft dit een zeer positieve invloed op de spraak/taalontwikkeling. Door de inzet van Nederlands met Gebaren( NmG) ondersteunt en visualiseert de leerkracht wat er gezegd wordt.

Nederlands met Gebarentaal

Een echte combinatie van twee talen kan eigenlijk niet. Het Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn talen: elke taal heeft zijn eigen kenmerken, grammatica, lexicon, groep gebruikers etc. Als er contact is tussen de gebruikers van beide talen ontstaat een mengvorm, een ‘contacttaal’.

In het geval van de talen Nederlands en Nederlandse Gebarentaal ontstaat er een contacttaal die we Nederlands met Gebaren zijn gaan noemen, ook wel Nederlands ondersteund met Gebaren genoemd. Deze contacttaal heeft geen vaste vorm, geen eigen grammatica regels. Als afkorting wordt tegenwoordig vrij algemeen NmG gebruikt. Deze contact taal wordt bij steeds meer doelgroepen in gezet als methode tot ondersteuning van de communicatie.

Cursus Baby NmG

Begrijp je niet wat je baby wilt? Huilt je baby of is het boos en kan het nog niet zeggen wat het voelt? Worstel je met het feit dat je baby niet duidelijk kan maken wat het bedoelt? Voelt jouw peuter zich vaak onbegrepen? Omdat het nog niet goed kan duidelijk maken wat het wil? Is het daardoor niet altijd even gezellig in huis?

Gebarenfun

Wil jij graag samen met je baby Baby- en Kindergebaren ervaren tijdens het zingen, voorlezen en spelen? Wil je graag met andere gebarende ouders delen wat je ervaart tijdens het gebaren? Zoek je naar een leuke activiteit die je samen met je baby, dreumes of peuter kan doen? Dat kan! Bij de maandelijkse Gebarenfun momenten.

Baby NMG in KDV

De druk in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen en gastouders neemt steeds meer toe. Veel administratief werk moet gedaan worden om goed op papier bij te houden wat de ontwikkeling van ieder kind is. Ook moet er gewerkt worden aan allerlei doelen en ontwikkelingen. Allemaal heel logisch, maar je tijd is beperkt.