Baby NmG in KVD

Baby NmG in KVD

De druk in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen en gastouders neemt steeds meer toe. Veel administratief werk moet gedaan worden om goed op papier bij te houden wat de ontwikkeling van ieder kind is. Ook moet er gewerkt worden aan allerlei doelen en ontwikkelingen. Allemaal heel logisch, maar je tijd is beperkt.

Wat als je iets in handen krijgt waardoor dit makkelijker wordt?

  • je weet precies wat de ontwikkeling van elk kind is
  • je ervaart meer rust in de groep
  • je hebt meer tijd om interactief met elk kind bezig te zijn
  • je kunt vanaf 9 maanden al communiceren met baby’s
  • het er niet boven op komt maar naadloos intergreerd in wat er al is
  • je veel meer kunt genieten van je werk
  • je werk weer wordt zoals je het voor ogen had

Waarom zou je baby & kindergebaren implementeren in kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of babyopvang?

Het implementeren van baby & kindergebaren geeft rust en structuur op de groep. Je kunt al vroeg met kinderen communiceren. Kinderen kunnen aangeven wat de behoefte en de beleving is. Er is intensieve interactie met kinderen. De taalontwikkeling van alle kinderen wordt in gang gezet en verbeterd. Intergratie met VVE programma’s is naadloos, dus niet bovenop alle dingen maar erbij. Kinderen voelen zich gehoord en begrepen. Babygebaren kan als brug fungeren tussen verschillende talen.

Wat zijn de kosten van een implementatie?

De kosten zijn afhankelijk van de grootte een organisatie, de hoeveelheid locaties, het aantal medewerkers en het aantal groepen die er zijn. Dus dat is niet zo te zeggen. Heeft u interesse, vraag dan meer informatie aan.