Nederlands met NmG

Nederlands met NmG

Een echte combinatie van twee talen kan eigenlijk niet. Het Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn talen: elke taal heeft zijn eigen kenmerken, grammatica, lexicon, groep gebruikers etc. Als er contact is tussen de gebruikers van beide talen ontstaat een mengvorm, een ‘contacttaal’.

Ondersteuning van de Nederlandse taal met gebaren (NmG)

In het geval van de talen Nederlands en Nederlandse Gebarentaal ontstaat er een contacttaal die we Nederlands met Gebaren zijn gaan noemen, ook wel Nederlands ondersteund met Gebaren genoemd. Deze contacttaal heeft geen vaste vorm, geen eigen grammatica regels. Als afkorting wordt tegenwoordig vrij algemeen NmG gebruikt. Deze contact taal wordt bij steeds meer doelgroepen in gezet als methode tot ondersteuning van de communicatie.

Communicatie door gebaren te ondersteunen

Het is mijn passie om het bewust omgaan met communicatie te delen. Ben je professional, familielid of vrijwilliger, ik laat je graag de mogelijkheden en veelzijdigheid ervaren van helder en positief taalgebruik ondersteund door gebaren tijdens het spreken (NmG).  Mijn motivatie, kennis en ervaring deel ik graag met een ieder ongeacht leeftijd of mogelijkheden, baby’s, kinderen, (groot/ pleeg/ adoptie/ gast) ouders, verzorgers, pedagogen, zorg- & onderwijsprofessionals of belangstellenden. Ik doe dit, omdat ik gemerkt heb, dat NmG kinderen autonomie en verstaanbaarheid kan geven. Ik wil graag dat ieder kind zich verstaanbaar kan maken en daardoor een stukje autonomie krijgt, door kenbaar te kunnen maken wat het wil en waar het behoefte aan heeft.

Waarom ondersteuning met gebaren?

Wetenschappelijk onderzoek bij horende ouders met horende baby’s heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevordert, maar ook dat gebarende kinderen, wanneer ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken. Ook kinderen met Downsyndroom hebben bewezen baat bij het gebruiken van Nederlands met Gebaren, omdat ze dan eerder verstaanbaar zijn. Evenals anderstalige kinderen of kinderen met een taalontwikkelings-achterstand of een vertraagde gehoor hier baat hebben.

Oudercursussen Baby- en Kindergebaren

Begrijp je niet wat je baby wilt? Huilt je baby of is het boos en kan het nog niet zeggen wat het voelt? Voor een beter contact met je baby of kind, meer begrip in jullie interactie en communicatie, kun je het praten ondersteunen met gebaren.

Babygebaren implementeren in de kinderopvang, peuterspeelzaal of bij de gastouder.

De druk in de kinderopvang, bij peuterspeelzalen en gastouders neemt steeds meer toe. Veel administratief werk moet gedaan worden om goed op papier bij te houden wat de ontwikkeling van ieder kind is. Ook moet er gewerkt worden aan allerlei doelen en ontwikkelingen. Allemaal heel logisch, maar je tijd is beperkt.

Wat als je iets in handen krijgt waardoor dit makkelijker wordt?

  • je weet precies wat de ontwikkeling van elk kind is
  • je ervaart meer rust in de groep
  • je hebt meer tijd om interactief met elk kind bezig te zijn
  • je kunt vanaf 9 maanden al communiceren met baby’s
  • het er niet boven op komt maar naadloos intergreerd in wat er al is
  • je veel meer kunt genieten van je werk
  • je werk weer wordt zoals je het voor ogen had

Waarom zou je baby & kindergebaren implementeren in kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of babyopvang?