Onderwijs met NmG

Onderwijs met NmG

Wanneer leerkrachten structureel gebaren inzetten in een klas op een reguliere basisschool, heeft dit een zeer positieve invloed op de spraak/taalontwikkeling. Door de inzet van Nederlands met Gebaren( NmG) ondersteunt en visualiseert de leerkracht wat er gezegd wordt.

Nederlands met Gebaren

Hierdoor worden de passieve en actieve woordenschat vergroot en het versnelt en versoepelt de lees/schrijfontwikkeling. Ook op de andere ontwikkelingsgebieden heeft het gebruik vanNederlands met gebaren een zeer positieve invloed. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Doordat de interactie tussen de kinderen onderling en met de leerkracht/leidster intensiever is, geeft dit meer rust in de groep. Dit zorgt voor een vergroot gevoel gehoord en begrepen worden, het bevordert hetv zelfvertrouwen geeft een toename in leergierigheid en enthousiasme. Door deze positieve ontwikkeling verminderden de conflicten in de klas.

NmG is voor iedereen

Steeds meer kinderen blijken baat te hebben bij onderwijs ondersteund met gebaren. Niet alleen het slechthorende kind profiteert hier van. Het blijkt dat kinderen met dyslexie, autisme, beelddenken ook gebaat kunnen zijn met ondersteuning van Nederlandse met gebaren. Ook kinderen met downsyndroom profiteren van Onderwijs met gebaar-ondersteuning. In het kader van passend onderwijs, wordt er gezorgd voor onderwijs op maat voor veel meer leerlingen, dan je in eerste instantie zou verwachten.

Zo ook bij anderstalige kinderen, waarbij de gebaar-ondersteuning fungeren kan als een brug tussen de verschillende talen waarin het opgroeit. En zeg nou zelf wanneer er koek, zoek of boek gezegd wordt is dat best lastig wanneer je nog niet zo lang in Nederland woont. Maar wanneer de leerkracht lessen voor anderstalige kinderen ondersteunen met gebaren, leren ze heel snel deze woorden. Het voordeel van ondersteuning met gebaren in het onderwijs is dat alle leerkrachten dezelfde gebaren gebruiken. Er komt veel meer continuïteit in. Wil je meer weten over Onderwijs met Gebaren, kijk dan bij Gebaren ondersteuning. In een workshop of training kan ik je daar meer over vertellen.

Het gebruik van Nederlands met Gebaren in de klas zorgt ook voor een betere informatie overdracht. Door het gebruik van NmG kunnen kinderen, dat wat ze niet goed kunnen horen kunnen, wel zien. Nu geef je kinderen de mogelijkheid om te luisteren met je ogen en je oren, in plaats van alleen maar luisteren met je oren. Juist voor veel jonge kinderen is luisteren met je oren erg lastig, omdat ze nu eenmaal van nature visueel zijn ingesteld.

Nederlands met gebaren heeft invloed op:

Spraak/taalontwikkeling

 • versnelling van de spraak/taalontwikkeling
 • vergroting van de actieve en passieve woordenschat
 • versnelling van de lees/schrijfontwikkeling
 • verbetering van de communicatie en interactie
 • vorming van een brug tussen de niet sprekende en sprekende periode
 • communiceren op afstand
 • vorming een brug bij meertaligheid tussen de verschillende talen
 • intensivering communicatie en interactie kind en verzorgers/ouders

Sociaal- emotionele ontwikkeling

 • afname in frustratie en driftbuien
 • vergroting van het zelfvertrouwen
 • afname van conflicten
 • grotere oplossingsvermogen bij conflicten
 • versterking van de leerkracht/leid(st)er – kindrelatie
 • meer rust in de groep

 

 

 

 Informatie overdracht

 • ondersteuning en houvast bieden
 • communiceren op afstand
 • minder ruis
 • verstaanbaar bij achtergrond lawaai