Vriendenprogramma

Vriendenprogramma

Een programma voor kinderen en jongeren om te werken aan een growth mindset, piekeren, angsten de baas en weerbaarder te worden, stress en spanningen te reguleren en emotioneel veerkracht op te bouwen.

Trainingen

In deze tijd waarin veel kinderen angstig en onzeker zijn omdat de dingen die eerder altijd vanzelfsprekend waren en hun veel houvast en veiligheid boden, is nu niet meer zo zeker. Deze kinderen kunnen baad hebben bij het Vriendenprogramma.

Het vriendenprogramma is een training voor kinderen tussen de 5-12 jaar. Tijdens de training leren de kinderen over hoe ze hun emoties en gevoelens kunnen reguleren, wat ze het kunnen voelen in hun lichaam, hoe ze kunnen ontspannen, hoe ze helpende gedachtes kunnen inzetten en ze zichzelf belonen. Kinderen gaan spelenderwijs aan de slag met hun lichaam, gedachtes en gedrag. Dit kan zowel in kleine groepjes als individueel zijn.

World Health Organisation

Het programma is erkend door de World Health Organisation en door het Nederlands Jeugd instituut als effectief  preventief programma.

Het vriendenprogramma versterkt het zelfvertrouwen, ondersteunt bij het angsten de baas worden, verbetert de weerbaarheid en zorgt voor algehele betere emotionele veerkracht waardoor de kinderen beter kunnen om gaan met de uitdagende momenten in het leven. De training geeft handvatten zodat kinderen in de toekomst beter zijn uitgerust om uitdagingen aan te kunnen, het leert kinderen om angsten de baas te worden en stress en piekeren te verminderen.

Het vriendenprogramma neemt de kinderen aan de hand van de letters VRIENDEN mee op reis om te leren hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties beter te leren kennen en aan te pakken. Ze leren tevens om vrienden te zijn met zichzelf.

Doelen

Na de training heeft jouw kind geleerd om:

  • zichzelf kleine doelen te stellen, en zichzelf te belonen voor de resultaten
  • positief te denken door gebruik te maken van helpende gedachten (ik kan het en mag fouten maken)
  • steun te vragen aan anderen, zowel aan vrienden als aan volwassenen
  • ontspanningsoefeningen toe te passen
  • beter om te gaan met sociale situaties die spanning opleveren

 

Bij het programma horen werkboeken, waar de kinderen zelf oefeningen in kunnen maken. De training wordt gegeven in groepen van 3-6 kinderen. De training bestaat uit 7 lessen van 1,5 uur.

VRIENDEN staat voor:

Voel je gevoelens: Leren (her)kennen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen. Woorden leren geven aan wat ze voelen en hun lichaamsseintje te leren herkennen bij gevoelens van angst, spanning, stress, boosheid, verdriet, blij zijn.

Rust en ontspan: Leren hoe ze diverse methodes in kunnen zetten om zichzelf weer tot rust te krijgen als gevoelens de overhand nemen. Kinderen leren hierbij ook te onderzoeken wat voor hen goed werkt om te ontspannen en stress/spanningen zo rustiger te maken.

Ik kan het: ik kan het zo goed mogelijk proberen: Het verschil leren tussen gedachten en gevoelens en hoe gedachten invloed hebben op deze gevoelens. De kinderen leren om de niet-helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten waardoor ze zich beter gaan voelen. Tevens leren ze dat ze zelf kunnen kiezen waar ze de aandacht op vestigen: “wat aandacht krijgt groeit”.

Een stappenplan: Je hoeft iets dat je lastig of spannend vindt niet in 1 keer te doen. Juist door het op te delen in kleinere stappen, hierbij de ontspanningsoefeningen te gebruiken en de helpende gedachten in te zetten kan je leren om het rustig en in kleine stapjes aan te gaan. Tevens leren de kinderen dat er verschillende oplossingen kunnen zijn voor een probleem: oplossingsgericht denken.

Naasten: Wie staat er om jou heen als steunteam? Kinderen leren na te denken over wie hun steunfiguren (kunnen) zijn, wat ze belangrijk vinden in vriendschappen, hoe ze zelf een goede vriend kunnen zijn en ze leren nadenken over wie hun rolmodel is van wie ze kunnen leren.

Doe je oefeningen: Het leren toepassen van het geleerde in diverse situaties.

EN ontspan: herhaling en een positieve afsluiting.