Over mij

Over mij

Ik ben moeder van 3 prachtig volwassen kinderen en oma van 4 kleinzoons. Maar ik ben ook geregistreerd Remedial Teacher, Taalspecialist en kindercoach.

Vanuit mijn ruime ervaring help ik graag ouders en kinderen die tegen (communicatie) problemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met taal en gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken voor meer wederzijds begrip.

Steun voor jou

Vanuit mijn werk- en levenservaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken, wanneer ze vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld.

Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

“Mijn zegswijze is dan ook: Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!”

Het blijkt dat kinderen die een positief zelfbeeld krijgen, in staat zijn om zich met hun beperkingen verder te ontwikkelen. Dit ondanks de (leer) problemen of moeite waar kinderen, ouders en opvoeders mee te maken hebben. Ik heb diverse ervaringen in het werken en zorgen voor kinderen met beperkingen op gebied van lichamelijke en verstandelijke en/of cognitieve beperkingen.

Wat mijn expertise?

Mijn expertise ligt in de taal-, lees, dyslexie-begeleiding en begeleiding van kinderen met Downsyndroom en hun gezin. Ik heb veel ervaring opgedaan door dat ik werkzaam geweest ben op diverse scholen in het (speciaal) basis en clusteronderwijs. Behalve het behalen van mijn Master Special Educational Needs in Taal & Dyslexie, ben ik ook ervaringsdeskundige, doordat in mijn gezin  iedereen dyslexie heeft.  Eveneens heb ik in mijn gezin te maken gehad met ADHD, hechtingsstoornis en anderstalige.

Verder heb ik mij verdiept in het volgen van verschillende cursussen en trainingen. Dit is een continu proces voor mij!

Het liefst werk ik in een kleine groepssetting of in een 1 op 1 situatie, zodat het kind en zijn talenten ten volle zichtbaar (kunnen) worden.

Mijn werkervaring

Na het behalen van mijn Pabo diploma werd ik leerkracht in het regulier basisonderwijs. In 2010 heb ik mijn Master SEN specialisatie Taal-dyslexie behaald. Al snel daarna ben ik gaan werken in het speciaal basisonderwijs, omdat ik graag mijn kennis en ervaring inzet voor kinderen met speciale onderwijs behoeften. Ook heb ik enige tijd met veel plezier in cluster 3 onderwijs gewerkt. Sinds 2015 werk ik als zzp-er in mijn eigen praktijk.

Voor mijn leerkracht loopbaan heb ik gewerkt als begeleidster in een kindertehuis met kinderen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking.

In mijn Kinderpraktijk krijg verschillende aanvragen. Ik ben geregistreerd Remedial Teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers en heb mijn registratie Jeugdwerker bij de SKJ  en BPSW  verkregen. De ene keer werk ik dan ook vanuit een opdracht van Jeugdhulp of Jeugdzorg vanuit de gemeenteen de andere keer vanuit een opdracht als Remedial Teacher of kindercoach. Ook ben ik docent Baby & kindergebaren en geef ik oudercursussen en workshops.

Gecertificeerd en Geregistreerd

*SKJ *BPSW *Remedial Teacher bij LBRT * Leespraat Begeleider*Begeleider SI *Trainer Vriendenprogramma *Kind in Beweging *Baby en kindergebaren docent, *Trainer Baby- en kindergebarenmethode voor de kinderopvang, *Coole Kikker trainer, *Taal in blokjes trainer, * Jij bent Uniek trainer, * Ik leer leren trainer.

Welke opleidingen en cursussen heb ik behaald?

 • Master Special Educational Needs (Ms SEN) – taal/dyslexie specialist
 • PABO
 • Trainer Vriendeprogramma
 • Sensorische informatieverwerking 
 • Kind in beweging
 • Trainer ‘Jij bent uniek”
 • Trainer Ik leer leren
 • Trainer Coole Kikker
 • Module Nederlands met Gebaren (NmG)
 • Opleiding docent Baby- & Kindergebaren
 • Denkstimulering (mediërend leren)
 • Dysfatische ontwikkeling bij kinderen met downsyndroom
 • Diverse trainingen bij de stichting Downsyndroom
 • Logopedie en Downsyndroom
 • Numicon basisworkshop
 • Numicon workshop Remediërend werken met Numicon
 • Leespraat begeleider
 • Workshops Rekenlijn
 • Leescoördinator
 • Kindercoach met extra modules:rouw, verlies & echtscheiding /Oplossingsgericht werken
 • Basiscursus Autisme in de klas
 • Zo leren kinderen lezen en spellen (basiscursus)
 • Handelingsgericht werken en het pedagogisch groepsplan
 • Basistraining Taalvrijwilliger laag geletterden