Wie is Tineke?

Ik ben moeder van 3 volwassen kids, oma, gecertificeerd docent Baby- en Kindergebaren, geregistreerd Remedial Teacher, Taalspecialist, leerkracht (speciaal basisonderwijs) en kindercoach. Vanuit mijn ruime ervaring help ik graag ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met taal en gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken voor meer wederzijds begrip.

Vanuit mijn werk- en levenservaring weet ik dat kinderen minder goed in hun vel steken, wanneer ze vastlopen in de communicatie, dat wil zeggen het lezen, schrijven, spreken, horen en begrijpen van de Nederlandse taal. Wanneer het vastlopen of niet goed mee kunnen komen langer aanhoudt, dan daalt het zelfvertrouwen en ontstaat er een negatief zelfbeeld. Graag ondersteun ik ouders en kinderen die tegen communicatieproblemen aanlopen, waardoor er frustraties ontstaan in het gezin. Met goede begeleiding in de Nederlandse taal en of gebaar-ondersteuning help ik kinderen zich verstaanbaar te maken en zorg ik voor meer wederzijds begrip.

Mijn zegswijze is dan ook: Ieder kind zijn talent, het is de kunst dit te ontdekken. Gelukkig is er aan talent geen beperking!

Het blijkt dat kinderen die een positief zelfbeeld krijgen, in staat zijn om zich met hun beperkingen verder te ontwikkelen. Dit ondanks de (leer) problemen of moeite waar kinderen, ouders en opvoeders mee te maken hebben. Ik heb diverse ervaringen in het werken en zorgen voor kinderen met beperkingen op gebied van lichamelijke en verstandelijke en/of cognitieve beperkingen.

Wat is de expertise van Tineke?

Mijn expertise ligt in de taal-, lees, dyslexie-begeleiding en begeleiding van kinderen met Downsyndroom en hun gezin. Behalve het behalen van mijn Master Special Educational Needs in Taal & Dyslexie, ben ik ook ervaringsdeskundige, doordat in mijn gezin behalve ik zelf, iedereen dyslexie heeft, weliswaar in verschillende gradaties en vormen. Eveneens heb ik in mijn gezin te maken gehad met ADHD, hechtingsstoornis en anderstalige.
Het liefst werk ik in een kleine groepssetting of in een 1 op 1 situatie, zodat het kind en zijn talenten ten volle zichtbaar (kunnen) worden.

Wat is de werkervaring?

Na het behalen van mijn Pabo diploma werd ik leerkracht in het regulier basisonderwijs. In 2010 heb ik mijn Master SEN specialisatie Taal-dyslexie behaald. Al snel daarna ben ik gaan werken in het speciaal basisonderwijs, omdat ik graag mijn kennis en ervaring inzet voor kinderen met speciale onderwijs behoeften. Ook heb ik enige tijd met veel plezier in cluster 3 onderwijs gewerkt.
Voor mijn leerkracht loopbaan heb ik gewerkt als begeleidster in een kindertehuis met kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Nu werk ik in mijn eigen kinderpraktijk. Ik krijg verschillende aanvragen. Ik ben geregistreerd Remedial Teacher bij de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers en heb mijn registratie Jeugdwerker bij de SKJ verkregen. De ene keer werk ik dan ook vanuit een opdracht van Jeugdhulp en de andere keer vanuit een opdracht als Remedial Teacher. Ook ben ik docent Baby & kindergebaren en geef ik oudercursussen en workshops.

Wat doe ik nog meer?

Als vrijwilliger zet ik mij ook graag in. Dit doet ik het liefst op het gebied van taal/ lezen. Daarom ben ik sinds 2014 samen met mijn man Koen  ambassadeur van Kinderzwerfboek in de regio Flevoland. Ook ben ik vrijwilliger bij de Stichting Hoormij en begeleid ik een oefengroepje Nederlands met Gebaren (NmG). Verder zet ik mij in voor de Flevomeer bibliotheek in het voorleesteam en organiseer ik namens  FLOW samen met de Flevomeerbibliotheek het opgroeicafé.

Welke opleidingen en cursussen heb ik behaald?

 • Master Special Educational Needs (Ms SEN) – taal/dyslexie specialist
 • Module Nederlands met Gebaren (NmG)
 • Opleiding docent Baby- & Kindergebaren
 • Denkstimulering (VIM-online)
 • Logopedie en Downsyndroom (i.o.)
 • Leespraat begeleider (i.o.)
 • PABO
 • Bedrijfshulpverlener en kinder-EHBO
 • Leescoördinator
 • Kindercoach met extra modules:rouw, verlies & echtscheiding /Oplossingsgericht werken
 • Basiscursus Autisme in de klas
 • Zo leren kinderen lezen en spellen (basiscursus)
 • Handelingsgericht werken en het pedagogisch groepsplan
 • Basistraining Taalvrijwilliger laag geletterden

Gecertificeerd en Geregistreerd
*SKJ *Remedial Teacher bij LBRT * Baby en kindergebaren docent, *Trainer Baby- en kindergebarenmethode voor de kinderopvang, *Coole Kikker trainer, *Taal in blokjes trainer, * Jij bent Uniek trainer, * Ik leer leren trainer,

home contact